written by
Alex V

Wijzigingen verkooprecht vanaf 1 januari 2022

H&H news ed Waregem 2022 2 min

Door de stijging van de woningprijzen in Vlaanderen wordt het voor vele mensen moeilijk om een eerste eigendom te kopen en heeft de Vlaamse regering ingegrepen door de registratiebelasting op een enige eigen woning te verlagen. Hier tegenover staat dat de registratiebelasting bij de aankoop van een tweede eigendom stijgt en de meeneembaarheid verdwijnt.

Verlaging van het verkooprecht bij de aankoop van de enige eigen woning van 6% naar 3%

- Bij de aankoop van de enige eigen woning is vanaf 01/01/2022, 3% (voorheen 6%) registratiebelasting verschuldigd. - Bij een ingijrijpende energetische renovatie of sloop en herbouw van deze woning betaalt u nog maar 1% (voorheen 5%) registratiebelasting. - Bij bijkomende rechtenvermindering voor bescheiden woningen stijgt het grensbedrag naar 220.000 €. In de kernsteden stijgt het grensbedrag naar 240.000 €. Deze woningen krijgen een vrijstelling voor het betalen van registratierechten op de 1ste schijf van 93.333 €. De vermindering bedraagt voortaan, evenredig met de verlaging van het tarief, 2.800 €. - Deze wijziging geldt voor authentieke aankoopaktes die verleden worden vanaf 01/01/2022.

Verhoging van het verkooprecht voor andere dan de enige eigen woning van 10% naar 12%

- Het algemeen tarief voor de aankoop van andere dan de enige eigen woning, zoals een tweede eigendom of een bouwgrond, stijgt van 10% naar 12%. - Een uitzondering wordt gemaakt voor de aankoop van landbouwgronden en natuurgebieden, waarvoor het tarief van 10% behouden blijft. Dit hogere tarief van 12% geldt vanaf 2022 en concreet voor de aankopen waarvoor de koopovereenkomst (compromis) gesloten wordt vanaf 2022.

De meeneembaarheid dooft uit

Meeneembaarheid betekent dat u het verkooprecht (registratiebelasting) ten belope van maximum 13.000 euro, dat u op een vorige woning betaald hebt, kunt aftrekken van het verkooprecht dat u op een volgende woning moet betalen. Deze meeneembaarheid dooft geleidelijk aan uit om volledig afgeschaft te worden met ingang van 01/01/2024.

De authentieke akte van aankoop van de nieuwe woning moet gebeuren uiterlijk 31/12/2023. De authentieke akte van de eerste aankoop moet gebeurd zijn voor 1/1/2022. Op die manier wordt ook de instroom in meeneembaarheid beperkt.

Een combinatie tussen het 3% tarief of het 1% tarief en de meeneembaarheid is uitgesloten. Tijdens de overgangsperiode kunnen kopers er wel voor opteren om het (oude) 6% of 5% tarief toe te passen, in combinatie met meeneembaarheid. Concreet geldt tot en met 31/12/2023 voor een enige eigen woning als overgangsmaatregel de keuze: - ofwel kiest u voor de nieuwe tarieven (3% en 1%), zonder meeneembaarheid; - ofwel kiest u voor de oude tarieven (6 en 5%), met meeneembaarheid. Ook het nieuwe algemeen tarief van 12 procent kan u nog gedurende 2 jaar combineren met de meeneembaarheid.

Verlenging van de termijn om een woning te verkopen, terwijl u een andere woning wilt aankopen

Voor de verminderde tarieven bij het aankopen van de enige gezinswoning is een van de voorwaarden dat u maar één woning mag bezitten. Als u nog een woning heeft, moet u die voortaan pas binnen de twee jaar verkopen.

verkooprecht