written by
Alex V

De vraag naar luxevastgoed was nog nooit zo groot

Vastgoednieuws Selectie ht 12 min
© Nieuwbouwvilla te Kruishoutem, te koop van Immo Dochy

Vorig jaar zijn er in België ruim 850 woningen en iets meer dan 270 appartementen verkocht voor meer dan één miljoen euro. Hierdoor is er in 2020 maar liefst 15 procent meer vastgoed boven het miljoen euro verkocht dan in 2019.

Tijdens de coronapandemie is de vastgoedmarkt in België alles behalve afgekoeld, vooral de vraag naar luxe villa’s en luxe appartementen is groter dan ooit. Het merendeel van deze verkopen wordt in Vlaanderen afgesloten waarbij Knokke-Heist vorig jaar met meer dan 250 vastgoedverkopen boven het miljoen euro zich opnieuw de winnaar mag kronen. Maar ook Ukkel, Antwerpen en Gent doen het bijzonder goed en konden in 2020 heel wat verkopen boven het miljoen euro noteren. We bezochten de voorbije weken enkele vooraanstaande vastgoedexperten, projectontwikkelaars en immobiliënkantoren en kwamen al snel tot de vaststelling dat ze opvallend gelijkgestemd waren in hun conclusies. Bij de meeste vastgoedkantoren kregen we ook te horen dat ze naast het recordjaar 2020 ook in deze eerste zes maanden van 2021 opnieuw mooie verkoopcijfers konden noteren met vooral een sterk gestegen vraag naar exclusieve panden.

Wie zijn de kopers ?

Luxe woningen zijn vooral geliefd bij veertigers en jonge vijftigers. De exclusieve appartementen vooral aan de kust, zijn meer in trek bij de iets oudere vijftigplussers. Op zichzelf is dit een vrij logische evolutie. Deze categorie van mensen zijn in de meeste gevallen al grotendeels uit de kosten waarbij de kinderen het huis uit zijn en de eerste oorspronkelijke lening van het huis werd afbetaald. In deze groep zijn het vooral de zelfstandigen en vrije beroepen zoals tandartsen, apothekers en advocaten die het voortouw nemen. Deze groep van mensen beschikt over een aanzienlijk opgebouwd spaarvermogen dat vóór de uitbraak van de coronapandemie in veel gevallen op een passieve manier geparkeerd stond bij de bank. Vóór de covid19-periode was de droom om daar ooit een ruimere woning, tweede verblijf, luxe wagen of boot mee te kopen wel aanwezig, maar door tijdsgebrek en andere prioriteiten werd deze stap meestal naar achteren geschoven. De verstrekkende gevolgen van de coronapandemie waren in deze context voor velen een échte ‘wake-up-call’ waardoor heel wat slapend kapitaal opnieuw is geactiveerd. Vermogende Belgen werden immers ook geconfronteerd met de onzekerheden van het leven met als gevolg dat er een algemeen bewustzijn is gekomen om meer te genieten. In deze context staat genieten van een exclusieve vastgoeddroom bij heel wat kapitaalkrachtige Belgen bovenaan het lijstje. Deze reanimatie van slapend kapitaal heeft zonder enige twijfel de vraag naar luxevastgoed spectaculair doen toenemen.

© Realisatie van Chrisma

Millennials worden ‘the new kids in town’

Het valt duidelijk op dat de generatie geboren tussen 1981 en 1996 een voornamere rol hebben ingenomen op de markt van de luxegoederen. Deze generatie hecht veel belang aan luxe en comfort. Een trend waar luxemerken als Louis Vuitton, Dior, Prada en Gucci duidelijk op inspelen met nieuwe designs specifiek gericht naar deze grote groep Millennials. Ook op de luxevastgoedmarkt drukken meer en meer Millennials hun stempel. Tot voor kort was de vraag vanuit deze generatie naar luxe panden nog vrij beperkt. Momenteel echter vertegenwoordigen zij de sterkst groeiende groep op de exclusieve vastgoedmarkt. Experten voorspellen dat ze binnen vijf à tien jaar waarschijnlijk de dominante categorie zullen vormen op de vastgoedmarkt van luxe panden. Deze trend zal sowieso ook zijn gevolgen hebben op het aanbod want Millennials hanteren in hun kijk op luxevastgoed immers andere normen en waarden. Deze generatie focust meer op de ecologische aspecten en zal vooral aandacht besteden aan kwaliteit en minder aan kwantiteit. Hun voorkeur zal dus eerder gaan naar een luxe pand dat perfect afgewerkt is ondanks een eventueel beperkter woonoppervlak. Ruimere panden met een groter woonoppervlak die in slechte staat zijn zullen Millennials minder aanspreken. Deze generatie is daarnaast ook minder honkvast dan hun ouders. Ze willen reizen en de wereld verkennen. In deze filosofie zal deze groep waarschijnlijk meer aangetrokken worden tot een exclusieve woning of luxe appartement in een levendige en stedelijke omgeving.

Kapitaalkrachtige Belgen worden geconfronteerd met een strafrente op hun spaarcenten

Een toenemend aantal Belgische grootbanken rekenen hun vermogende klanten een negatieve rente aan. Op deze manier schuift de bank de eigen strafrente die ze bij de ECB (Europees Centrale Bank) moet betalen door aan hun vermogende klanten. Waar eind vorig jaar de lat nog op 1 miljoen euro stond, is deze sinds april bij sommige banken reeds verlaagd naar 250.000 euro. Concreet betekent dit dus dat klanten die 250.000 euro of meer op hun rekening hebben geparkeerd een strafrente van 0,5 procent zullen moeten betalen aan de bank. Heel wat vermogende klanten konden de voorbije jaren nog leven met een minimum spaarrente van 0,11 procent. Dat er nu een negatieve rente wordt aangerekend is voor velen echter een brug te ver. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er heel wat vermogende Belgen in de zoektocht naar rendement hun spaarcenten in vastgoed investeren. Daarbij valt het op dat vooral luxevastgoed in het vizier komt. Als we de verkoopcijfers in de persberichten van de voornaamste projectontwikkelaars aan de Belgische Kust analyseren zijn vooral de luxeappartementen aan zee bijzonder populair.

Het aanbod van luxevastgoed kan in bepaalde regio’s de grote vraag niet meer volgen

Door de enorme vraag naar exclusieve panden en de trage instroom dreigt er in verschillende regio’s een tekort in luxevastgoed. Sommige vastgoedmakelaars hebben het zelfs over een aanbodcrisis door de recordverkoop van het voorbije jaar. Aan de Kust is er in heel wat badsteden een tekort aan nieuwbouwappartementen met zeezicht. Het aanbod is ook aan de Belgische Kust serieus gekrompen en de vraag is historisch groot. Daarnaast zijn er ook opvallend veel kandidaat-verkopers die zich door de vele reisbeperkingen een stuk terughoudender hebben opgesteld en hun geplande verkoop op de lange baan hebben geschoven. Concreet hebben ze dus beslist om hun pand nog even bij te houden en een jaartje of twee extra te genieten van hun woning of appartement. Deze categorie van panden komt dus ook trager op de vastgoedmarkt vergeleken met andere jaren.

© Uniek landgoed in het Pajottenland, te koop bij Engel & Völkers Gent-Centrum

Drie opvallende financiële weetjes over kapitaalkrachtige Belgen

1. Ook vermogende Belgen doen voor hun vastgoedaankoop liever een beroep op een lening

Het lijkt misschien wat tegenstrijdig maar een groot deel van de kapitaalkrachtige Belgen doen voor hun investering in luxevastgoed liever beroep op een lening bij de bank. Ook al kunnen ze theoretisch de investering perfect financieren met hun eigen vermogen. De verklaring hiervoor is simpel. Kapitaalkrachtige Belgen halen uit hun eigen vermogen gemiddeld een jaarrendement van ongeveer 5 procent. Met de historisch lage rentevoeten van 1 à 1,5 procent is het dus veel interessanter om het geld te lenen in plaats van eigen geld te gebruiken dat potentieel een veel hoger rendement kan opleveren.

2. Hebben vermogende Belgen hun spaarrekening tijdens de coronapandemie zien aandikken ?

Ondanks de verwoestende effecten van de coronapandemie op bepaalde sectoren en handelaars heeft de gemiddelde Belg tijdens de pandemie verhoudingsgewijs meer kunnen sparen dan andere jaren. Omdat de horeca verschillende maanden is gesloten en reizen vorig jaar en dit jaar niet vanzelfsprekend waren is er door heel wat Belgen opmerkelijk minder geld uitgegeven aan vrije tijd en ontspanning. Voor vermogende Belgen was dit ook het geval, maar in verhouding vertegenwoordigden deze minder uitgaven wel een kleinere impact op de totale som van hun vermogen. Dat ‘gedwongen sparen’ heeft dus voor kapitaalkrachtige Belgen weinig tot geen invloed gehad op hun eigen vermogen.

3. Een vastgoedinvestering is de favoriete beleggingsvorm van kapitaalkrachtige Belgen

Door de 0,11 procent spaarrente of in sommige gevallen negatieve strafrente zijn kapitaalkrachtige Belgen het voorbije jaar massaal op zoek gegaan naar rendement voor hun vermogen. De aandelenmarkten hebben hier ongetwijfeld van mee geprofiteerd met een enorme injectie van spaarkapitaal. Toch is niet iedereen bestand tegen de soms hevige grillen die aandelen kunnen maken. Een aandeel kan op één dag 3 procent stijgen, maar de volgende dag 5 procent zakken. Beleggen in aandelen is dan ook erg risicovol en vergt stalen zenuwen. Een vastgoedinvestering daarentegen is veel waardevaster en bovendien grotendeels inflatiebestendig. Daarnaast kan het vastgoed verhuurd worden of kan men er eventueel ook zelf van genieten als tweede verblijf. Heel wat vermogende Belgen hebben het voorbije jaar massaal geïnvesteerd in bakstenen. Zeker als tweede verblijf zijn vooral de luxe appartementen bijzonder populair waarbij momenteel de exclusieve penthouses en duplexen aan de Kust verkopen als zoete broodjes.

© De Blanke Top Cadzand, te koop bij Immo Sanders

Nergens in België wordt meer luxevastgoed verkocht dan in Knokke-Heist

De mondaine badstad Knokke-Heist voert met een ruime voorsprong de lijst aan met het meest verkochte luxevastgoed in België. Vorig jaar werden er niet minder dan 250 vastgoedtransacties afgesloten met een prijs boven het miljoen euro. Aan de Zeedijk bedraag de mediaanprijs voor een appartement nu ongeveer 750.000 euro. Die prijs loopt echter snel op wanneer u zoekt naar een appartement in het prestigieuze Knokke Zoute. In het Zoute worden op de Zeedijk exclusieve appartementen verkocht in een prijsrange tussen de 1 à 3 miljoen euro. Maar op de absolute toplocaties zijn er ook uitschieters van 5 miljoen en meer. Toch lijkt in Knokke de verkoop van luxe panden deze zomer een stukje te zijn afgekoeld. De grootste reden hiervoor ligt vooral in het sterk gekrompen aanbod. Vastgoedmakelaars actief in Knokke-Heist bevestigen dat de vraag nog steeds bijzonder hoog blijft, maar dat er door de recordverkopen van het voorbije jaar op sommige locaties amper nog een aanbod is. Veel kandidaat-kopers hebben dan ook beslist om op deze moment nog even te wachten in afwachting van eventuele nieuwe luxepanden die na de zomer op de markt zullen komen.

Een prijsdaling in het luxe vastgoedsegment lijkt zeer onwaarschijnlijk

Het is sowieso een feit dat de combinatie van een grote vraag en een klein aanbod zorgt voor een zekere zenuwachtigheid op de luxevastgoedmarkt. De voorbije jaren namen kandidaat-kopers steeds ruim hun tijd om de luxevastgoed-opportuniteiten uitgebreid te verkennen. Het aanbod was toen vrij groot en de kandidaat-kopers hadden hierdoor een goede onderhandelingspositie. In sommige gevallen kon de koper toen zelfs nog vrij aanzienlijke kortingen bedingen. Midden 2021 zijn de rollen volledig omgedraaid. Zodra goed gelegen luxe panden te koop worden aangeboden genieten ze de interesse van heel wat kapitaalkrachtige kopers. In sommige gevallen zijn deze kopers zelfs bereid om elkaar serieus te overbieden. In heel uitzonderlijke gevallen en bij minder goed gelegen of afgewerkte panden kan nog een kleine korting bedwongen worden, maar die korting is eigenlijk quasi verwaarloosbaar. De meeste vastgoedmakelaars verwachten ondanks het beperkte aanbod in luxevastgoed geen spectaculaire prijsstijgingen meer voor de komende maanden. De vastgoedprijzen voor luxe panden zijn de voorbije twaalf maanden serieus gestegen waardoor voor de tweede helft van dit jaar algemeen verwacht wordt dat de prijzen eerder op het huidige niveau zullen stagneren. Aangevuurd door bepaalde krantenkoppen hopen sommige kandidaat-kopers op prijsdalingen. Zolang de vraag naar luxevastgoed echter groot blijft en het aanbod eerder beperkt, lijken grote prijsdalingen op korte termijn zeer onwaarschijnlijk.

Ontdek vijf in het oog springende interieurtrends in het luxevastgoed dit najaar

Interieurtrend 1: lichte kleurtinten en aaibare stoffen

Nu de coronapandemie langzaam maar zeker ten einde loopt willen heel wat mensen terug een woonomgeving die in de eerste plaats comfort en geborgenheid moet uitstralen. Door de pandemie waren we veel meer thuis waardoor de woning opnieuw een centrale rol opgeëist heeft in het dagelijkse leven. Die zoektocht naar comfort en geborgenheid worden nu extra versterkt door het gebruik van lichte kleuren en aaibare stoffen in het interieur. Heel wat interieurdesigners die een luxe villa of appartement inrichten gebruiken daarom aangename pasteltinten zoals wit, beige en lila. Ook aaibare stoffen zoals wol, linnen en zijde zijn terug helemaal in. Samen met het gebruik van organische vormen zoals een ronde tafel breken ze de ruimte en zorgen ze voor een eigentijdse en speelse dynamiek. Ook het gebruik van één of meerdere candy kleuren als accent kunnen het interieur indien gewenst een leuke en wat rebelse toets geven.

Interieurtrend 2: luxe panden worden ingericht met een maatwerkformule van A tot Z

Het is geen geheim dat het orderboekje van heel wat hoogstaande interieurbedrijven overvol zit. Veel mensen die recent een luxe villa of luxe appartement gekocht hebben willen hun nieuwe woning immers ook volledig personaliseren. Sommige eigenaars zijn zelfs bereid meer geld te besteden aan een volledig interieur op maat dan aan de eigenlijke aankoopprijs van het pand. Een interieurbedrijf speelt daarbij een cruciale rol. De eigenaar wil immers een luxe interieur dat volledig aansluit conform zijn eigen wensen en behoeften. Een interieurbedrijf met één vast aanspreekpunt staat als vertrouwenspersoon in voor een totaalconcept van A tot Z gaande van het ontwerp en design tot de effectieve uitvoering en volledige oplevering. In deze Home en Trends editie kan u alvast enkele gerenommeerde interieurbedrijven terugvinden met een jarenlange ervaring die dergelijke hoogstaande service garanderen.

Interieurtrend 3: natuurlijke en gerecycleerde materialen

Het gebruik van natuurlijke materialen is een algemene woontrend die niet alleen in luxevastgoed terug te vinden is. Heel wat vooraanstaande designmerken zetten dit najaar meer dan ooit in op duurzaamheid omdat ze merken dat ook de consument het steeds belangrijker vindt om ook in zijn eigen interieur duurzame keuzes te maken. Ook bij dure designmerken is daarom het gebruik van gerecycleerd materiaal al lang geen taboe meer. Lichte houtsoorten zien we al langer in allerhande interieurs, maar ook dit najaar zal het opvallend veel gebruikt worden in luxe interieurs en industriële woonstijlen. Door dit materiaal te combineren met luxe stoffen zoals fluweel, schapenvacht en enkele opvallende designstukken ontstaat een stijlvol en warm interieur.

Interieurtrend 4: een prachtige tuin en design tuinmeubilair als verlengstuk van de woning

Tijdens de coronapandemie heeft de tuin aan belang gewonnen. Voor heel wat mensen vormt de aanwezigheid van een mooi aangelegde tuin en een aansluitend terras een absoluut breekpunt bij het al dan niet aankopen van een luxe villa. We willen immers ook buiten het luxe gevoel van binnen beleven. De tuin en het terras zijn het voorbije jaar dan ook uitgegroeid als een volwaardig verlengstuk van de woning. Ook dit najaar zullen heel wat mensen blijven investeren in de aanleg van de tuin en de uitbouw van het terras. Omdat we ook ons interieur willen doortrekken naar buiten worden tuinmeubelen hierbij steeds belangrijker. Tuinmeubels kunnen strak of net heel opvallend zijn. Alles is mogelijk zolang het design maar in dezelfde lijn ligt als de stijl en uitstraling van het interieur in de woning. Vooral de loungesets en design tuinsets zijn bijzonder geliefd. Heel wat mensen kiezen ook voor bijpassende accessoires en sets die het geheel naadloos vervolledigen. In dit magazine kan u kennis maken met enkele toonaangevende tuinmeubelzaken met prachtige en unieke tuincollecties. Deze zaken werken enkel samen met hoogstaande fabrikanten die bovendien qua materiaal ook vertrouwd zijn met ons soms wat wisselvallige Belgisch weer. Overtuig uzelf en breng zeker een bezoek aan hun showroom.

Interieurtrend 5: een statement maken

Opvallende woonitems zijn weer helemaal in. In luxe villa’s en luxe appartementen pronken heel wat eigenaars dan ook graag met uitzonderlijke kunst, schilderijen of objecten. De voorbije jaren was deze trend al in een steile opmars. In de tweede helft van 2021 is voor velen, na de wat donkere coronaperiode, de nood groot om zich ook expressief uit te drukken. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de verkoop van kunst piekt als nooit te voren waarbij vermogende mensen investeren in voorwerpen die hun interieur dat extra unieke facet kunnen geven. Een uitzonderlijk schilderij of kunstwerk geeft het interieur immers een meer prestigieuze look. Eigenaars beschouwen deze kunstobjecten ook vaak als een persoonlijk statement dat synoniem staat voor hun goede smaak en een vorm van exclusiviteit.

luxevastgoed Immo Dochy Engel & Völkers Gent-Centrum Chrisma Immo Sanders