written by
Alex V

TVH consult, uw partner in energie, veiligheid en bouwexpertise

H&H klant Vastgoednieuws Selectie ht ed Latem2023 1 min

Het asbestattest:

Het asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbest veilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw weIke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Heb ik een asbestattest nodig?

Sinds 23 november 2022 heeft u als gebouweigenaar een geldig asbestattest nodig als het gebouw (of deel ervan) is gebouwd voor 2001 en u het gebouw (of deel ervan) verkoopt of schenkt (erfenissen vallen hier niet onder). Vanaf 2032 moet u voor elk gebouw dat is gebouwd voor 2001 en waarvan u eigenaar bent een asbestattest hebben, ook als u geen plannen voor een verkoop heeft. Bij verhuur van het gebouw bent u verplicht om uw huurder(s) een kopie van het asbestattest te bezorgen, ook als u al voor 2032 over dat attest beschikt. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

TVH Consult kan het asbestattest voor u opmaken

“Na verschillende vrije opleidingen te hebben gevolgd over o.a. asbestherkenning en de geschiedenis van asbest, werd het duidelijk weIke de impact de kankerverwekkende vezels van asbest op onze maatschappij al hebben gehad en nog zal hebben”, dixit bestuurder Thomas Vanhaesebroeck. “We hebben allemaal wel vrienden of familie welke aan het renoveren zijn en onbewust in contact komen met asbesthoudend materiaal. Het asbestattest is een instrument om een nieuwe huiseigenaar te informeren over welke asbesthoudende toepassingen er allemaal bestaan en hoe er mee om te gaan. Dit attest had er eigenlijk al langer moeten zijn...”.

Wat kunnen wij nog voor u betekenen?

TVH CONSULT is een multidisciplinair studiebureau en werd opgericht in 2009. Met ons 6-koppig team leveren we dagdagelijks technisch en bouwkundig advies aan onze klanten, zijnde architecten, bouwfirma’s, promotoren en bouwheren.

Onze diensten?

EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie, EPC (zowel residentieel als niet residentieel), luchtdichtheidsmetingen, ventilatieverslaggeving, keuring riolering, thermografie,...


TVH CONSULT BV I Dorpsstraat 98 b0101 I 9800 Deinze I T. +32 (0)9 282 82 12 I info@tvh-consult.be I www.tvh-consult.be

TVH CONSULT asbestattest