written by
Alex V

Dit zijn de voordelen van de doorgeefschenking

Vastgoednieuws Selectie ht 3 min

Vorige maand las ik met veel interesse uw bijdrage over de gesplitste aankoop, de formule waarin bij overlijden vastgoed fiscaalvriendelijk naar uw nageslacht gaat. Maar wat is het verschil met de doorgeefschenking?

Twee jaar geleden is in het Vlaams Gewest de doorgeefschenking of ‘gedeeltelijke erfenissprong’ ingevoerd. Die biedt een oplossing voor een bekend probleem: op het moment dat ouders overlijden en een erfenis achterlaten aan de kinderen, hebben die kinderen dat roerend of onroerend goed vaak niet echt meer nodig. Ze hebben namelijk zelf al vaak een bepaalde leeftijd, zijn misschien al met pensioen of hebben de lening voor hun gezinswoning helemaal afbetaald. Het zou veel interessanter zijn mocht de erfenis ‘een generatie kunnen overslaan’ en direct naar de kleinkinderen van de overledenen gaan. De doorgeefschenking vormt daarvoor een fiscaalvriendelijke oplossing.

Zo werkt het

Met een doorgeefschenking schenkt u een deel of het volledige deel van de erfenis die u ontvangt van uw ouders, direct door aan uw eigen nakomelingen. Als u die schenking doorvoert binnen het jaar nadat u zelf hebt geërfd, dan is die schenking meestal belasting-vrij. De belasting die u op de erfenis van uw ouders betaalt, wordt namelijk afgetrokken van de verschuldigde schenkbelasting op de schenking aan uw kinderen. Sinds de doorgeefschenking in het Vlaams Gewest is ingevoerd, is in totaal al zo’n 150 miljoen euro uit erfenissen doorgegeven aan de klein- en achterkleinkinderen. Gemiddeld vinden elke dag twee doorgeef-schenkingen plaats, voor een gemiddeld bedrag van 250.000 euro per erfenis. De gemiddelde leeftijd van de schenker is 70 jaar, die van de begunstigde 39.

Wat zijn de voordelen?

Een doorgeefschenking levert de nodige voordelen op, of het nu gaat om een schenking van roerende goederen zoals spaargeld of om onroerend goed zoals vastgoed. In het geval van het schenken van roerende goederen bedraagt de schenkbelasting normaal gezien 3%, het percentage dat u dus uitspaart. Maar de belasting die u bespaart bij onroerend goed is nog veel groter, want de schenkbelasting voor vastgoed bedraagt maar liefst 27%. Let op: een doorgeefschenking is niet hetzelfde als de minder populaire formule van de erfenissprong. Daarbij verwerpen ouders hun volledige erfenisten voordele van hun kinderen. Bovendien moet dit binnen de vier maanden na het overlijden gebeuren. Eigenlijk is de doorgeefschenking een gedeeltelijke variant ervan.Bij een doorgeefschenking hebt u de keuze om toch een gedeelte van de oorspronkelijke erfenis voor uzelf te houden, en een ander deel door te schenken. Bovendien hebt u hiervoor een jaar de tijd.

Wat zijn de voorwaarden?

Stel: u erft vastgoed van uw ouders en wil het doorschenken aan uw kinderen. Om de betaalde erfbelasting te mogen aftrekken van de schenkbelasting moet u aan een paar voorwaarden voldoen.

1. De schenking moet gebeuren binnen het jaar na het overlijden van uw ouders, de erflaters.

2. U moet schenken aan de volgende generatie. Dat kunnen uw kinderen zijn, maar ook klein- en achterkleinkinderen.

3. De schenking moet vastgelegd worden in een notariële akte, opgesteld binnen het jaar nadat u hebt geërfd van uw ouders.

4. U moet zélf erfbelasting betaald hebben op wat u heeft geërfd, en de belasting moet betaald zijn op het moment dat u gebruikt maakt van de vrijstelling van schenkbelasting.

5. Onroerende goederen kunnen enkel worden doorgeschonken als ze daadwerkelijk deel uitmaken van de nalatenschap. Roerende goederen die u zelf voordien al bezat en die u kosteloos wil schenken aan uw kinderen vallen wél binnen de doorgeefschenking.

6. De overleden persoon heeft tijdens zijn laatste vijf levensjaren vooral in het Vlaams Gewest gewoond, en het Vlaams Gewest heeft de erfbelasting geheven. Met andere woorden: wie in Brussel of het Waals Gewest woont, kan geen gebruik maken van de Vlaamse doorgeefschenking.

7. De waarde van de doorgeefschenking is niet hoger dan de waarde van de oorspronkelijke erfenis. Stel dat dit toch het geval is, dan betaalt uw kind of kleinkind enkel schenkbelasting op het verschil.


Ontdek wat we voor ú kunnen betekenen. Bel of mail en kom langs voor een koffi e: 09/367.93.27 en info@multum.be Brusselsesteenweg 415 • 9230 Wetteren www.multum.be

Multum Danny De Winter VASTGOEDADVIES Multum Accountants