written by
Alex V

Energiezuinige investeringen financieren met aanvullend pensioen

Vastgoednieuws Selectie ht H&H news 4 min

Energiezuinige investeringen doen is een must wil je je investeringsvastgoed in de toekomst kunnen blijven verhuren met een passend EPC-label. Kan ik als particulier mijn aanvullend pensioen gebruiken om die verplichte renovaties aan mijn investeringsvastgoed of mijn eigen woning te doen?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw aanvullend pensioen inderdaad gebruiken voor de financiering van vastgoed. Het gaat dan om de tweede pensioen pijler die u opbouwt via een groepsverzekering, individuele pensioentoezegging (IPT) of een vrij aanvullend pensioen (WAP, VAPZ). ‘Vastgoed’ kan dan zowel slaan op het bouwen van een woning, het kopen van een bouwgrond, renoveren tot zelfs het installeren van een nieuwe keuken. Ook energie besparende investeringen zoals isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp voor uw investeringsgoed vallen hieronder. Het is niet toegelaten om uw aanvullend pensioen te gebruiken voor de financiering van roerende goederen, zoals de aankoop van nieuw meubilair. U moet ook volle eigenaar zijn of het vruchtgebruik bezitten van het betreffende pand.

Hoe werkt het?

Uw aanvullend pensioen gebruiken kan op verschillende manieren. • U kunt een voorschot nemen op uw aanvullend pensioen. Meestal is dit beperkt tot 60 à 75% van de reserve die u heeft opgebouwd op het moment dat u het voorschot opneemt. • U kunt uw aanvullende pensioenrechten in pand geven als ‘waarborg’ voor uw lening, of gebruiken voor de ‘wedersamenstelling’ van uw hypothecaire lening. Het grote voordeel is dat u op die manier beschikt over extra middelen die u in staat stellen een groter bedrag te lenen, of meer werken te laten uitvoeren. Bovendien is het gebruiken van uw aanvullend pensioen ook fiscaalvriendelijk, en veel voordeliger dan uzelf bijvoorbeeld een loonsverhoging toe te kennen om dat extra loon dan te investeren in vastgoed.

Opgelet!

Verkoopt u na een tijd uw woning, dan kunt u uw aanvullend pensioen niet langer gebruiken voor de financiering van dat vastgoed vermits het onroerend goed verdwijnt uit uw vermogen. Als u een voorschot hebt genomen op uw aanvullend pensioen, zal u bij verkoop van uw onroerend goed dat voorschot moeten terugbetalen aan de pensioeninstelling. Gebruikt u uw aanvullend pensioen voor de wedersamenstelling of uiteindelijke terugbetaling van de lening, dan moet u bij de verkoop van dat onroerend goed ook verplicht uw lening terugbetalen aan de bank.

De gevolgen voor de opbouw van uw aanvullend pensioen

Hoe meer u van uw aanvullend pensioen gebruikt om te investeren in vastgoed, hoe minder er uiteraard zal overblijven wanneer u met pensioen gaat of wanneer u zou overlijden. Maar de gevolgen verschillen naargelang het om een voorschot, een inpandgeving of de wedersamenstelling van een lening gaat.

voorschot: tijdens de opbouw van uw pensioen blijven de pensioenreserves op uw rekening staan en genieten ze verder van alle opbrengsten. De impact wordt pas duidelijk als u uw wettelijk pensioen opneemt en uw pensioen wordt uitbetaald. De pensioeninstelling houdt het bedrag van het voorschot af van het nettokapitaal dat wordt uitbetaald.

• inpandgeving ‘bij leven’: als u gekozen hebt voor deze vorm als waarborg van een lening en de lening niet terugbetaalt, dan zal een deel van uw aanvullend pensioen aan de bank worden uitbetaald. Betaalt u de lening wel tijdig terug, zijn er uiteraard geen gevolgen voor uw pensioen.

• wedersamenstelling hypothecaire lening: uw aanvullend pensioen blijft alle opbrengsten genieten tot het moment waarop (een deel van) uw aanvullend pensioen wordt uitbetaald aan de bank. Na die uitbetaling blijft het resterende deel van uw aanvullend pensioen nog de opbrengsten van het pensioenplan genieten, tot wanneer het aanvullend pensioen defi nitief aan u wordt uitbetaald.

De fiscale gevolgen van het gebruik van uw aanvullend pensioen

Op het ogenblik waarop u een voorschot opneemt, u het aanvullend pensioen in pand geeft of de afkoopwaarde van uw aanvullend pensioen toewijst aan het wedersamenstellen van uw hypothecaire lening, moet u geen belastingen betalen. U wordt pas belast op het moment van de definitieve uitbetaling van uw aanvullend pensioen, ook als u dat aanvullend pensioen daarvoor al gebruikte voor vastgoedfinanciering. Normaal gezien betaalt u een eenmalige belasting op uw uitkering van uw aanvullend pensioen. Als u het heeft gebruikt voor de financiering van vastgoed, dan wordt die belasting in bepaalde gevallen vervangen door een belasting gespreid in de tijd.

Uw voordeel

Tot een aantal jaren na uw pensionering en tot een bepaalde drempel (85.430 euro voor het aanslagjaar 2023) wordt het deel gebruikt voor vastgoedfinanciering gedurende een aantal jaren na de pensionering belast als een fictieve rente. Die is gelijk aan 1% tot 5%* van het bedrag dat u heeft gebruikt voor vastgoedfinanciering, en wordt voor een periode van 10 of 13 jaar bij uw andere inkomsten gevoegd en dan gezamenlijk belast.

*Het toegepaste percentage hangt af van de leeftijd waarop u uitbetaald wordt. Op het bedrag boven de drempel betaalt u de belastingen die gebruikelijk zijn voor aanvullende pensioenen. In deze tabel vindt u de details. (bron: fsma.be)

Opgelet: de eenmalige eindtaxatie wordt vervangen door een fictieve rente enkel als u het voorschot of lening (op de tweede pijler) gebruikt voor verwerving, herstelling of verbetering van de enige woning die u zelf ook uitsluitend persoonlijk gebruikt. In alle andere gevallen geldt de eenmalige taxatie. Hebt u zelf een vastgoedvraag? Stuur ze naar info@multum.be

Multum-expert Danny De Winter


Maak zélf de juiste keuze De specialisten van Multum Accountants geven u de juiste raad bij elke beslissing die u neemt over uw privé- of bedrijfsvermogen. Contacteer ons voor een gesprek: info@multum.be of telefonisch via 09/367.93.27.

Multum Danny De Winter Multum Accountants VASTGOEDADVIES Energiezuinige investeringen