written by
Alex V

Federale woonbonus verdwijnt op 1 januari

Vastgoednieuws Selectie ht H&H news 5 min

Na de Vlaamse woonbonus verdwijnt nu ook de federale belastingvermindering voor nieuwe vastgoedleningen na 1 januari 2024. Is het nu of nooit om een tweede verblijf te kopen? Fiscaal docent Koenraad Tranchet veegt enkele misverstanden van tafel en strooit met tips. “In de meeste gevallen kun je een bestaande lening ook lang na 2024 nog inbrengen. En de belastingaftrek voor langetermijnsparen blijft gewoon bestaan.”

Verhuur je jouw appartement of huis omdat je met jouw partner bent gaan samenwonen? Woon je nog thuis, maar heb je al wel een woning gekocht of ga je er voor 1 januari nog een kopen? “In al die gevallen - en nog enkele meer - kan je een en ander fiscaal inbrengen en zo geld overhouden aan de federale belastingvermindering”, maakt fiscal docent Koenraad Tranchet zich sterk.

Vastgoedmakelaars wijzen er al maanden op: wie nog voor 1 januari 2024 een lening aangaat voor een tweede verblijf of opbrengsteigendom, kan de afbetalingen ervan en de premies voor de schuldsaldoverzekering nog inbrengen voor de federale belastingvermindering. Dat fiscal gunstregime is wel- iswaar afgeschaft voor alle contracten die na 1 januari 2024 worden aangegaan, maar de bestaande contracten mogen niet alleen in aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) worden ingebracht, maar uiteraard ook nog in de jaren nadien. Net zolang als de lening loopt en aan alle voorwaarden wordt voldaan. “Door de klemtoon die gelegd wordt op die tweede verblijven en opbrengsteigendommen, denken veel mensen er niet aan dat ze ook voor leningen voor de aankoop van een eerste woning wel degelijk tot eind dit jaar gebruik kunnen maken van die federale aftrek”, legt Tranchet it. “Nochtans kunnen ze daar een mooi bedrag aan overhouden.”

ALLEREERSTE WONING ZONDER DOMICILIE

µ“Dit gebeurt zo vaak: een jongere woont nog thuis en koopt een woning, maar gaat er niet meteen in wonen. Als hij dat wel zou doen, is er geen aftrek mogelijk, want de aftrek voor de woning waarin je bent gedomicilieerd is sinds 2020 afgeschaft. Als de eigenaar er voorlopig niet gaat wonen - omdat hij het pand bijvoorbeeld verhuurt - kan hij de afbetalingen voor de lening perfect inbrengen voor de federale belastingvermindering. Het gat immers niet om de woning waarin hij gedomicilieerd is, en dat is de voorwaarde om er gebruik van te kunnen maken.” “Een klant van mij verkeerde in deze situatie.

Een alleenstaande dame die nog bij haar ouders woon- de, was van mening dat ze geen fiscaal voordeel zou kunnen genieten als ze haar eerste woning zou kopen. Ook al wilde ze er niet in gaan wonen. Waarom dacht ze dit? Omdat bijna iedereen het heeft over de tweede woning die wel nog een fiscale gunstregime kent.

Ook in de pers wordt dit constant benadrukt. We moeten daar eens dringend van afstappen. Het kan dus in zo’n geval immers ook gaan om een allereerste woning.

EIGENAAR TREKT IN BIJ PARTNER

“Dit is ook een klassiek scenario: iemand koopt een eigen woning en gaat er wonen, maar trekt nadien in bij zijn partner, of in een gezamenlijk aangekochte of gehuurde woning. Zodra je niet meer in je eigen huis woont, kan je de lening inbrengen voor de federale belastingvermindering.”

“Sinds 2020 kan je de afbetalingen van een woonlening voor de woning waarin je woont niet meer inbrengen op jouw belastingaangifte. De financieel interessante belastingvoordelen van voor 2020 zijn echter nog altijd van kracht voor wie toen een lening afsloot. Voor zover die lening nog voldoet aan de voorwaarden, kan die nog elk jaar ingebracht worden in de belastingaangifte. Voor de contracten die voor 2016 afgesloten werden, gold – en geldt nog steeds – dat ze niet gecombineerd kunnen worden met een federale aftrek voor langetermijnsparen.”

COMBINATIE VAN TWEE KORVEN MOGELIJK

“Maar wat veel mensen niet weten, is dat dat niet geldt voor wie een lening afsloot met aktedatum in de periode vanaf begin 2016 tot eind 2019. Voor hen is die combinatie wel degelijk mogelijk. Zij hebben immers naast de maximumkorf van de ‘oude’ Vlaamse woonbonus – tot 2.280 euro (2.360 euro vanaf drie kinderen) – ook een aparte maximumkorf van 2.350 euro voor hun langetermijnsparen zoals tak21- en tak23-spaarverzekeringen.”

“Ik kreeg een echtpaar over de vloer dat beweerde dat hun woonbonus van 2016 niet combineerbaar was met het federale langetermijnsparen. Het koppel baseerde zich daarvoor op het antwoord van hun bank toen het vroeg of langetermijnsparen hen nog een fiscaal voordeel zou opleveren. De twee kregen te horen dat dat niet kon. Het argument? ‘De woonbonus is niet combineerbaar met het langetermijnsparen, want dat is dezelfde korf.’ Maar dat is dus níet zo: door middel van een simulatie heb ik hen kunnen aantonen dat het geen probleem was. Straf toch dat een instelling die spaarproducten aanbiedt, dat niet weet?”

“Bij nog een ander koppel heb ik ook de financiële instelling moeten terugfluiten toen die beweerde dat een lening op een tweede woning niet fiscaal aftrekbaar was, omdat de Vlaamse woonbonus reeds werd geclaimd voor hun eerste woning. Die mensen overwogen om naast hun eerste woning nog een opbrengsteigendom te kopen. Hun verbouwlening voor hun eerste woning dateert van 2018 en ze brengen die dus nog elk jaar in voor de gewestelijke woonbonus, dus elk 2.280 euro aan 40 procent fiscaal voordeel. Zij kunnen nog steeds tot eind dit jaar (aktedatum!) een lening aangaan voor de aankoop van een tweede woning en genieten van de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen aan 30 procent fiscaal voordeel.”

VEEL MISVERSTANDEN

“Natuurlijk kan de korf wel beperkt worden volgens hun individueel belastbaar inkomen. Die mensen hebben dus besloten om een opbrengsteigendom te kopen, om zo nog te kunnen genieten van de federale aftrek. Hun gewestelijke woonbonus vermindert dan wel tot elk 1.520 euro, maar ze benutten nu wel twee korven, dus doen er voordeel mee. Bovendien doen zij ook nog aan pensioensparen. Dat zijn dus al drie gevulde korven.”

Let wel: voor nieuwe aankopen dringt dus de tijd, want de fiscale aftrek staat of valt met een aktedatum voor 1 januari 2024 . Ook Tranchet benadrukt dit. Hij betreurt tegelijk dat er zoveel misverstanden over het systeem bestaan. “Ik weet nu al dat ik volgend jaar van nieuwe klanten/cursisten zal te horen krijgen: ‘Had ik dat maar geweten’.”

Correct informeren vinden wij onze kerntaak, voor meer informatie contacteer:

Onze kantoren: Zuidlaan, 72 Wetteren I 0484 84 84 86 I info@immo-zone.be Laarnebaan 48, Heusden I 09 231 75 92 I info@immo-zone.be Keizersplein 71, Aalst I 053 77 80 00 I info@immo-zone.be

woonbonus immo zone B&V invest