written by
Alex V

Fiscaalvriendelijk kustappartement kopen via een vennootschap

Vastgoednieuws Selectie ht 2 min

Omdat ik lees dat de aankoop van een kustappartement interessant blijft voor het rendement, overweeg ik via mijn vennootschap een investeringsgoed te kopen. Hoe pakken wij dat het meest fiscaalvriendelijk aan?

Investeren in een investeringsappartement om te verhuren aan de kust blijft voor een vennootschap interessant. Let wel: u zal moeten kunnen aantonen dat het voorwerp (maatschappelijk doel) van uw vennootschap dit voorziet en er bijgevolg een economisch belang is. Pas dan zijn de kosten voor de vennootschap aftrekbaar. Het verhuren van een appartement voor de opbrengst beantwoordt daar uiteraard aan.

Foto VERSLUYS Oosteroever Oostende Penthouse

Op basis van de huidige fiscale wetgeving zijn dit de voordelen van de aankoop via de vennootschap.

1. Jaarlijks terugkerende kosten

Als u een investeringsappartement koopt via uw vennootschap kan het investeringsbedrag (de prijs van de aankoop) bijna volledig afgeschreven worden. Alleen het gedeelte dat slaat op de waarde van de grond kunt u niet inbrengen. Dat komt omdat een afschrijving een compensatie is voor slijtage, maar een grond in principe zijn waarde behoudt. De registratieen notariskosten die uw vennootschap betaalt bij de aankoop van een stuk grond kunnen wél afgeschreven worden. Al die afschrijvingen zorgen voor een jaarlijks terugkerende kostenpost in uw boekhouding.

2. Bijkomende kosten aftrekbaar

Investeren via een vennootschap betekent ook dat alle bijkomende kosten die u maakt voor uw verhuurappartement aftrekbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor onderhoud en herstellingen. Ook de brandverzekering, de jaarlijkse onroerende voorheffi ng en de intrest van uw lening kunt u elk jaar als kosten inbrengen.

3. Interessant voor successieplanning

Wie van plan is een onroerend patrimonium op te bouwen, kan dat in het kader van successieplanning doen binnen een vennootschap. Als u bijvoorbeeld een schenking wil doen aan uw erfgenamen, dan hebt u meer fi scaal voordeel via een patrimoniumvennootschap dan als particuliere aankoper.

4. Gebruik van liquiditeiten

Een vennootschap die met een overschot aan liquiditeiten zit, kan daar perfect investeringsvastgoed mee kopen. Het rendement via verhuur of latere verkoop is een pak hoger dan wanneer het geld op uw spaarrekening blijft staan.

5. Interessant belastingtarief

Wie vastgoed verhuurt via de vennootschap, betaalt daarop een vennootschapsbelasting van 25%. Dat tarief is veel lager dan het tarief in de personenbelasting, dat 50% bedraagt vanaf een belastbaar privé-inkomen van € 40.460.

6. Opgelet!

Als een vennootschap een goed verhuurt, dan wordt ze wel belast op de werkelijke huurinkomsten, en niet op het kadastraal inkomen zoals in de personenbelasting. Ook de eventuele latere meerwaarde bij verkoop is belastbaar, en dat in tegenstelling tot de meerwaarde die u zou realiseren als natuurlijk persoon.

Hebt u zelf een vastgoedvraag? Stuur ze naar info@multum.be

Maak zélf de juiste keuze De specialisten van Multum Accountants geven u de juiste raad bij elke beslissing die u neemt over uw privé- of bedrijfsvermogen. Contacteer ons voor een gesprek via info@multum.be of telefonisch via 09/367.93.27.

Multum Danny De Winter VASTGOEDADVIES Multum Accountants kustappartement