written by
Alex V

Grote vraag blijft aanhouden voor de markt van luxewoningen

Vastgoednieuws Selectie ht H&H news 4 min

Net zoals op de algemene residentiële vastgoedmarkt gaat het er ook op de markt van de luxewoningen sinds deze zomer iets rustiger aan toe. De voorbije jaren waren dan ook ongezien qua transacties met een uitzonderlijk hoge vraag naar exclusieve huizen, villa’s en penthouses. Als we echter over een langere periode kijken is er op de algemene woningmarkt op deze moment geen vertraging maar eerder een normalisatie, gelijklopend met de periode van vóór 2019. In het luxevastgoed segment is die trend met enkele maanden vertraging nu ook ingezet. Ondanks de uitdagende tijden blijft de exclusieve woningmarkt wel opmerkelijk beter presteren dan de reguliere woningmarkt.

© IMMO DOCHY: Edelareberg Oudenaarde

Ook in 2023 zijn er dus nog steeds heel wat welstellende Belgen op zoek naar een luxewoning wat gezien het beperkte aanbod en de strenger geworden energienormen geen sinecure is. In tegenstelling tot de vorige jaren gaan vermogende Belgen in de zoektocht naar hun ideale droompand veel gerichter te werk. Verschillende panden worden vergeleken, gewikt en gewogen waarbij er voorafgaand de uiteindelijke beslissing niet over één nacht ijs wordt gegaan. Kandidaat-kopers nemen dus meer hun tijd om een groter aantal potentiele luxepanden te bekijken en te bezoeken.

WAT VALT ONDER DE NOEMER LUXEVASTGOED?

Luxevastgoed of exclusief vastgoed wordt vandaag de dag veelal te pas en onpas in de mond genomen. De mainstream-media gaan in heel wat gevallen vrij snel veralgemenen en voor verkopers klinkt het gebruik van woorden als ‘high-end en luxe’ in marketingcampagnes uiteraard altijd iets chiquer. Dit buiten beschouwing gelaten is en blijft luxevastgoed echter moeilijk te definiëren. Een groot pand met een aanzienlijke oppervlakte en tuin staat niet noodzakelijk synoniem voor een luxewoning. Omgekeerd kan een klein pand mits de juiste voorwaarden wel degelijk tot de categorie luxevastgoed behoren. Ook zomaar de gemiddelde Vlaamse villa onder de noemer luxevastgoed klasseren is niet correct gezien de soms oudere leeftijd en toestand van die gebouwen.

Wat maakt dan een luxe pand verschillend van een traditioneel pand? In hoofdzaak zijn er een drietal elementen die in het merendeel van de luxepanden aanwezig zijn: een exclusieve locatie, een hoogstaande afwerkingsgraad en een bijzondere architectuur. Los van alles is de locatie altijd van doorslaggevend belang. Een luxewoning maakt steeds deel uit van een groter geheel in een exclusieve villawijk, opkomende hippe stadsbuurt of een prestigieuze woonwijk. Naast de prachtige omgeving bepalen ook de nabijheid van hoogwaardige voorzieningen en het uitzicht met bijvoorbeeld zicht op zee of een groen park de verkoopwaarde van een villa of appartement. Luxepanden worden veelal ook gekenmerkt door een uniek en beeldbepalend architecturaal ontwerp. Daarnaast moet het pand uitblinken met een oog voor detail in een hoogwaardige en kwalitatieve afwerkingsgraad. De elementen architectuur en een hoogstaande afwerking kunnen eventueel ook na een grondige renovatie voorzien worden. De locatie is echter vast en dus niet verplaatsbaar waardoor de verkoopprijs van een luxepand voor een groot deel bepaald zal worden door zijn locatie en orientatie.

KANDIDAAT-VERKOPERS ZIJN EEN STUKJE TERUGHOUDENDER

De grote uitdaging voor de markt van luxe eigendommen ligt niet zozeer aan de vraagzijde maar eerder aan de aanbodzijde. Enerzijds is er de voorbije jaren bijzonder veel verkocht geweest waardoor er logischerwijs minder aanbod aanwezig is en anderzijds zijn er ook meer en meer eigenaars van luxewoningen die gezien de gestabiliseerde verkoopprijzen bewust op de rem gaan staan. Deze tragere instroom van exclusieve panden is niet overal hetzelfde, in sommige regio’s is er een vrij goed evenwicht, terwijl in andere regio’s het aanbod grotendeels is opgedroogd. De eerste maanden van 2023 nam de markt van de luxewoningen een afwachtende houding aan. Op zichzelf is dit echter een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij traditioneel het eerste en tweede kwartaal van het jaar iets minder luxevastgoed wordt verkocht.

GEMIDDELD STAAT EEN LUXE EIGENDOM IETS LANGER TE KOOP

Een betere maatstaf om het reilen en zeilen op de luxevastgoedmarkt te beoordelen is het gemiddeld aantal dagen dat een eigendom te koop staat. Vergeleken met vorig jaar staat een luxepand nu doorgaans één à twee maanden langer op de markt. Dit weerspiegelt aan de ene kant de stelling die we eerder aanhaalde dat kandidaat-kopers meer hun tijd nemen. Aan de andere kant zijn er enkele bijkomende kanttekeningen nodig. De banken hebben tegenover vorig jaar hun kredietvoorwaarden gevoelig verstrengd waarbij het meer tijd in beslag neemt om een kredietdossier op te stellen. Daarnaast zijn er ook tal van nieuwe bijkomende reglementeringen zoals bijvoorbeeld het asbestattest. Deze zaken zijn dus ook mee verantwoordelijk dat het verkoopparcours soms met enkele weken kan uitlopen.

ONDERLIGGEND BLIJFT DE VRAAG NAAR LUXEVASTGOED GROOT

Ondanks de uitdagende tijden is er op deze moment zeker geen sprake van een crisis op de vastgoedmarkt. De markt was de voorbije jaren duidelijk oververhit geraakt en had wat afkoeling nodig. Anno 2023 is er eerder sprake van een normalisatie waarbij de vastgoedmarkt zich in rustiger vaarwater bevindt. Los van de reguliere vastgoedmarkt blijft de luxevastgoedmarkt wel beter presteren. Er zit immers nog altijd veel geld in de markt. De hogere rentevoeten moeten voor het luxesegment ook een stuk gerelativeerd worden want de financiering van luxevastgoed gebeurt, in meer dan de helft van de gevallen, grotendeels door de inzet van eigen middelen.

Immo Dochy luxewoningen luxevastgoed