written by
Alex V

Hanteer deze 5 belangrijke tips wanneer u een bod uitbrengt op een woning

Vastgoednieuws Selectie ht 3 min

In deze Covid-tijden zit het bieden op een woning of appartement sterk in de lift. Heel wat mensen zijn op zoek naar een beter wooncomfort waarbij vooral woningen met een tuin en appartementen met een terras in het vizier komen. In bepaalde regio’s is de vraag groter dan het aanbod waardoor meer en meer kandidaat-kopers een bod uitbrengen. In zo’n situatie moet u als geïnteresseerde koper echter alert blijven.

U kan immers verblind zijn door de charme van het pand waardoor het gevaar bestaat dat u misschien te overhaast zal handelen. Wij loodsen u daarom alvast langs enkele mogelijke valkuilen en geven u vijf nuttige tips mee wanneer u overweegt om een bod uit te brengen.

1. Ga op voorhand langs bij uw bank

Onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van de kandidaat-kopers hun budgettaire mogelijkheden soms overschatten. Als u op zoek gaat naar een woning of appartement is het daarom essentieel dat u op voorhand een afspraak maakt met uw bankier om uw financiële mogelijkheden te overlopen. Niets houdt u trouwens tegen om naast uw huisbankier ook nog eens uw licht op te steken bij enkele andere banken of het advies en de expertise van een kredietmakelaar in te roepen. Als u uw budgettair plaatje op voorhand goed in kaart hebt gebracht kan u met een geruster hart de zoektocht aanvangen naar uw ideale droompand zonder dat u nadien geconfronteerd wordt met onaangename financiële verrassingen.

2. Doe uw bod nooit lichtzinnig

Het gebeurt soms dat mensen in een plotse bevlieging een bod uitbrengen per sms of mail. Weet dat ook dergelijk bod per sms of mail door een rechtbank mogelijk als begin van bewijs kan beschouwd worden. Van zodra u communiceert met een concreet bedrag kan dit reeds gevolgen hebben. Het is dus belangrijk om altijd goed na te denken en niet overhaast te handelen wanneer u een bod doet op een woning of appartement.

3. Neem een geldigheidsduur op in uw bod

Om uw bod bindend te maken doet u dit schriftelijk en vermeldt u naast uw naam, het adres van het pand en de geboden prijs ook een geldigheidsduur. Indien uw bod geen geldigheidsduur omvat dan blijft het continu en dus onbepaald geldig. De eigenaar zou dus in theorie zelfs maanden na ontvangst nog steeds uw bod kunnen aanvaarden. Om dit te vermijden moet u uw bod dus steeds beperken in tijd met een vermelding van een duidelijke einddatum waarop uw bod komt te vervallen.

4. Maak gebruik van opschortende voorwaarden

Een opschortende voorwaarde is een overeenkomst waarbij koper en verkoper hun akkoord nog laten afhangen van de vervulling van één of meerdere voorwaarden. Als niet voldaan is aan de opschortende voorwaarde dan kan het bod als onbestaand worden beschouwd. In de praktijk wordt deze voorwaarde meestal gesteld door de kandidaat-koper. Een veel voorkomende opschortende voorwaarde bestaat erin dat het bod pas tot stand komt als de koper een krediet of lening bekomt. Dergelijke voorwaarde moet steeds uitgebreid en ondubbelzinnig worden gedetailleerd. Als de verkoper echter verschillende kandidaat-kopers heeft voor zijn pand zou het kunnen dat hij dergelijke opschortende voorwaarden niet wil aanvaarden. Zoals we reeds meegaven is het in deze context als het over de financiering van uw bod gaat, altijd belangrijk om op voorhand met uw bankier samen te zitten zodat u een goed zicht hebt op uw budgettaire mogelijkheden. Een ander voorbeeld van een veelgebruikte opschortende voorwaarde is het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning. Indien u twijfelt over de precieze vorm waarin u een opschortende voorwaarde moet formuleren consulteer dan een notaris.

5. Vraag een optie indien u twijfelt

Als u zich eerst grondig wil informeren voordat u een concreet bod uitbrengt kan u als kandidaat-koper een aankoopoptie vragen aan de verkoper. Op die manier zal de verkoper in afwachting van uw bod, het pand gedurende een bepaalde termijn exclusief reserveren voor u. Binnen die termijn geeft de verkoper u dus de zekerheid dat hij het pand aan niemand anders zal verkopen. Na het verlopen van de aankoopoptie kan de kandidaat-koper dan eventueel zijn bod uitbrengen. Indien de kandidaat-koper geen bod wenst uit te brengen en de optie dus niet gelicht wordt binnen de termijn vervalt deze en is er geen verdere aankoopverplichting. Het pand komt dan weer vrij op de markt voor een andere geïnteresseerde koper. Weet wel dat het verlenen van een optie door een verkoper pas aanvaard wordt als er weinig of geen andere kandidaat-kopers zijn. Wanneer er verschillende kandidaat-kopers zijn zal de verkoper bijna nooit een aankoopoptie verlenen. In zo’n geval zal hij veelal geneigd zijn in te gaan op het meest gunstige en betrouwbare bod zonder opschortende voorwaarden of een aankoopoptie.

een bod bank opschortende voorwaarden