written by
Alex V

Hof van beroep verklaart de tweedeverblijfstaks van Knokke-Heist onwettig

Vastgoednieuws H&H news Selectie ht 3 min

Een vrouw met een tweede verblijf in Knokke-Heist heeft met succes haar tweedeverblijftaks aangevochten. Het Hof van Beroep in Gent beschouwt de belasting als discriminerend en onwettig.

Een tweede verblijf is een private woongelegenheid waar niemand is gedomicilieerd, maar die voor bewoning gebruikt kan worden. De tweedeverblijftaks is een belasting verschuldigd door de eigenaars van een tweede verblijf. De tarieven verschillen per gemeente en zijn afhankelijk van de ligging en grootte van het verblijf. In 2023 schommelt die bij de Belgische kustgemeenten tussen €644 en €1239 per woning per jaar.

TESTAANKOOP VECHT TEGEN BELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN

Consumentenorganisatie Testaankoop helpt sinds 2021 eigenaars van tweede verblijven in Knokke, Koksijde en De Panne in de strijd tegen de tweedeverblijfstaks. Ze vinden het discriminerend dat eigenaars van een tweede verblijf jaarlijks een lokale belasting moeten betalen terwijl vaste inwoners dit niet hoeven te doen. De lokale belasting vormt een belangrijke bron van inkomsten voor deze gemeenten, waardoor het heffen van aanvullende gemeentebelastingen overbodig wordt.

Belastingen op een tweede verblijf zijn legaal zolang er geen discriminatie is tussen eigenaren van tweede verblijven en inwoners van de gemeente. In Knokke, Koksijde en De Panne kan men wel spreken van discriminatie, aangezien enkel de eigenaars van een tweede verblijf gemeentebelasting moeten betalen. Vaste inwoners zijn vrijgesteld van deze belasting. Dit vormt een schending van het gelijkheidsbeginsel.

STANDPUNT VAN DE RECHTBANKEN

Belastingplichtigen moeten elk jaar eerst een nieuw bezwaarschrift indienen bij de gemeente voordat ze gerechtelijke stappen kunnen ondernemen. Testaankoop onderneemt deze gerechtelijke stappen voor haar leden die zich in dergelijke situaties bevinden. Tot nu toe zijn alle bezwaren tegen deze belasting afgewezen. Daarom wendde Testaankoop zich namens haar leden tot de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. De eerste zaak werd behandeld in februari 2023. De rechtbank oordeelde dat de tweedeverblijftaks niet discriminerend is.

In maart 2023 heeft een eigenaar van een tweede verblijf in Knokke-Heist haar zaak bepleit voor het Hof van Beroep in Gent nadat de rechtbank van eerste aanleg haar in het ongelijk had gesteld.

Het Hof oordeelde dat de tweedeverblijfstaks discriminerend en dus onwettig is. Het Hof is het niet eens met de argumenten van de kustgemeente dat tweedeverblijvers niet duurzaam bijdragen aan de sociale cohesie en dat ze de lokale prijsdruk op de woningmarkt vergroten. De kustgemeente zal de belasting moeten terugbetalen aan de eigenaar. Het Hof zal waarschijnlijk dezelfde lijn volgen in gelijkaardige zaken tegen Knokke, Koksijde en De Panne.

“Tenzij het hof van mening zou veranderen, zal het dus alle tweedeverblijfstaksen van al die jaren nietig verklaren. En dit arrest is ook bemoedigend voor wie gelijkaardige taksen heeft betaald in Koksijde en De Panne”, zegt Testaankoop.

VERANDEREN DE KUSTGEMEENTEN VAN KOERS?

Knokke-Heist zal het reglement op tweedeverblijftaks niet vernietigen. De kustgemeente zal de belasting verder toepassen en de belastingbrieven verder bedelen. Knokke-Heist benadrukte dat het de op één na goedkoopste badplaats aan de Belgische kust is qua tweedeverblijftaks. De kustgemeente koos voor dit type belasting om residentieel wonen en de sociale samenhang tussen inwoners te beschermen. Ze gebruiken de inkomsten van de tweedeverblijfstaks om te investeren in o.a. het strand, recreatiefaciliteiten, veiligheid …

HOE DIENT U BEZWAAR IN TEGEN DE BELASTING OP UW TWEEDE VERBLIJF?

De belastingaanslagen voor 2023 zijn onderweg. Er bestaat dan weer de mogelijkheid om bezwaar in te dienen bij de gemeente. U moet het bezwaarschrift binnen de drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet indienen.

Teken eerst per aangetekend schrijven administratief beroep (bezwaar) aan tegen de gemeentelijke belasting. Wacht op een reactie van de gemeente. Bij weigering van terugbetaling, zijn gerechtelijke stappen te overwegen.

SLUIT AAN BIJ DE GEZAMENLIJKE COLLECTIEVE ACTIE

Sluit aan bij de gezamenlijke collectieve actie van Lauwers Fiscale Advocaten. Hierdoor kunnen eigenaars van tweede verblijven op een toegankelijke en financieel interessante manier juridische actie ondernemen tegen de discriminerende tweedeverblijfstaks. Contacteer het kantoor voor meer informatie: info@lauwers-law.be


VOEL JE THUIS IN DE ADVOCATUUR

In 2003 richtte Thierry Lauwers het kantoor Lauwers Fiscale Advocaten op. “We hebben intussen twee kantoren en werken met een team van tien mensen. Stuk voor stuk gedreven medewerkers met een flinke dosis expertise en energie.” Thierry Lauwers is ook docent fiscaliteit aan verschillende hogescholen en publiceert regelmatig over fiscaal-juridische thema’s.

Voor de verdere groei van het kantoor is Lauwers Fiscale Advocaten op zoek naar:

  • een medewerker advocaat met meerdere jaren ervaring in het Fiscaal Recht.
  • een medewerker advocaat met meerdere jaren ervaring in Estate Planning.
  • een stagiair advocaat met specialisatie in het Fiscaal Recht.

Meer informatie over deze vacatures vind je op www.lauwers-law.be

Lauwers Fiscale Advocaten tweedeverblijftaks