written by
Alex V

Home & Trends sprak met Gaëtan Hannecart, de CEO van Matexi

Vastgoednieuws Selectie ht 5 min read

‘Door de lock down beseffen mensen meer dan ooit hoe belangrijk een comfortabele woning is’

Het zal u niet ontgaan zijn dat dit nummer van Home & Trends de blik strak op de actualiteit gericht houdt en wie actualiteit zegt, zegt in één adem ook: covid-19. Wij vroegen verschillende professionals uit de vastgoedsector hoe zij de voorbije maanden beleefd hebben. Zo ook aan Gaëtan Hannecart, de CEO van nieuwbouwspecialist Matexi

Wanneer we Gaëtan Hannecart aan de lijn krijgen, blijkt meteen dat hij zelf een deel werd van de brandende actualiteit. ‘Begin maart testte ik positief op het coronavirus,’ vertelt Gaëtan. ‘Ik heb het geluk gehad dat ik alleen milde griepklachten vertoonde en me na twee weken al terug prima voelde. Daar ben ik echt dankbaar voor en ik leef erg mee met mensen die door veel zwaardere tijden gaan of vrienden of familie verloren zijn aan het virus. Laat mij bij deze ook mijn immense dank uitspreken jegens allen die zich inzetten in de zorg. Wat die mensen de voorbije maanden, dag in dag uit, hebben gepresteerd is bijna buitenaards. Ze verdienen ons grootste respect!’ Zakelijk was het – net zoals voor vele andere bedrijven in de vastgoedsector – ook voor Matexi een uitdagende periode. Het jaar 2020 begon nochtans, na een sterk 2019, opnieuw veelbelovend, tot de pandemie in ons land uitbrak. ‘Wij hebben er dan weloverwogen voor gekozen om met Matexi niet te stoppen en maximale bedrijfscontinuïteit binnen de opgelegde maatregelen na te streven,’ aldus Gaëtan. ‘In maart zijn we er nog in geslaagd om heel wat woningen, appartementen en bouwgronden te verkopen maar vanaf april werd de impact op onze verkoopcijfers sterk voelbaar. Waar we normaal zo’n 30 à 40 woningen per week verkopen, viel dat in april terug op 13 per week. Ook de bouwactiviteiten op de werven daalde maar we zijn er in geslaagd om in moeilijke omstandigheden toch circa 50% van het normale volume te behouden. Intussen stegen de bouwactiviteiten terug naar circa 90% van het normale niveau en is de verkoop ook terug op gang.’

Wat is een belangrijke les die u uit deze periode zal trekken?

Gaëtan Hannecart: ‘De lock down maakte zeer duidelijk dat de vastgoedsector één grote keten is van stedenbouwkundigen, architecten, ingenieurs, wegenbouwers, ruwbouwaannemers, afwerkingsbedrijven, notarissen, makelaars, bankiers, verzekeraars enzovoort. Eén bottleneck kan de hele keten – die 380.000 mensen tewerk stelt en 13% van het BBP vertegenwoordigt! – stilleggen. Geen klanten mogen ontvangen in modelwoningen of in toonzalen heeft een enorme economische schade aangericht terwijl het veiligheidsrisico nochtans minimaal was.’

De lock down heeft er bij veel mensen ingehakt. Denk je dat ze door zo lang thuis te zitten ook anders zijn gaan kijken naar het begrip ‘wonen’?

Gaëtan Hannecart: Mensen beseffen meer dan ooit hoe belangrijk een comfortabele woning wel is. ‘Het is een basisbehoefte,’ knikt Gaëtan.

‘Een fijne woning in een aangename buurt, met voldoende groen in de onmiddellijke omgeving, met nabijgelegen buurtwinkels, een redelijke dichtheid, architecturale harmonie, een verbindende identiteit en vooral buren die er zijn om elkaar te helpen, dat is zo ontzettend belangrijk’.

Hoe kijk jij naar de toekomst? Wacht de vastgoedsector na COVID-19 een sombere tijd?

Gaëtan Hannecart: ‘Het aantal gezinnen in België blijft verder stijgen. De vraag naar woningen bijgevolg ook. Ook de nood aan het vernieuwen, herontwikkelen, vergroenen en het energiezuiniger maken van de verouderde Belgische woningen blijft na COVID-19 ongewijzigd. We streven er dus met Matexi naar om dankzij de inzet van onze gedreven medewerkers en onze talrijke partners, de komende maanden de verloren tijd in te halen. En ik heb er vertrouwen in dat we daar met vereende krachten zullen in slagen.’

Verwacht je belangrijke maatschappelijke veranderingen?

Gaëtan Hannecart: ‘Op maatschappelijk vlak kunnen we sommige nadelen van de globalisering niet meer ontkennen. Tot voor kort was het ‘not done’ om bepaalde aspecten van de globalisering in twijfel te trekken. Maar nu is het belang van het lokale, het verbindende, een vorm van autonomie des te duidelijker geworden. Dit illustreert het belang van aangename buurten als de miskende maar tegelijkertijd essentiële maatschappelijke en stedenbouwkundige bouwsteen waar we met Matexi reeds decennia voor pleiten.’

Komt er een evolutie in prijzen? Worden wonen duurder of zullen er net koopjes gedaan kunnen worden?

Gaëtan Hannecart: ‘Goh, Matexi biedt al sinds zijn ontstaan in 1945 iedereen de kans om een betaalbare, duurzame en kwaliteitsvolle woning aan te schaffen. Trouwens een ontwikkelaar die onbetaalbare woningen aanbiedt gaat failliet. De uitdaging is om zich telkens opnieuw aan te passen aan evoluerende maatschappelijke en marktomstandigheden. De vraag zal zijn of deze crisis de koopkracht van de mensen zal aangetast hebben. Maar hoe erg en ernstig deze crisis ook is, ik denk niet dat deze periode een blijvende impact zal hebben op de vastgoedprijzen.’

Denk jij dat woningen straks een antwoord moeten bieden op andere noden?

Gaëtan Hannecart: ‘Specifieke noden van particulieren zijn niet eenvoudig te voorspellen, maar, net zoals de meeste mensen, heb ook ik de voorbije maanden veel tijd thuis doorgebracht. Het heeft mij zeker en vast het belang van een goede woning met een tuintje, in een aangename buurt, met voldoende groen en buurtvoorzieningen in de nabijheid, nog maar eens doen inzien. Misschien wel dat we terug iets groter gaan moeten bouwen en meer ruimte voorzien voor een extra werkplek in huis.’

Zijn er bepaalde tendensen waar jullie meer gaan op inspelen?

Gaëtan Hannecart: ‘We hechten ontzettend veel belang aan de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, hun families en al hun contacten. Daarom hadden we reeds voor de lock down aan onze medewerkers aanbevolen om maximaal van thuis uit te werken. Dit zal in de toekomst een structureel onderdeel van onze manier van werken worden. Daarnaast moeten we blijven inzetten op digitalisering. We hadden op dat vlak al een aantal projecten lopen, maar deze crisis heeft de realisatie ervan alleen maar versneld. We maken al langer dan vandaag gebruik van videoconferenties en een reeks interne tools om telewerken te vergemakkelijken. In het verleden investeerden we ook al in verschillende Belgische startups (zoals LetsBuild, Sweepbright, buurtplatform HOPLR, …) om de digitalisering van vastgoedontwikkeling te faciliteren, en we zijn ervan overtuigd dat er nog meer kansen te benutten zijn.’

Tot slot: trekken de bezichtigingen weer aan of kijken de mensen nog even de kat uit de boom?

Gaëtan Hannecart: ‘Bezoeken aan kijkwoningen en -appartementen werden vanaf 11 mei terug opgestart en klanten kunnen opnieuw een keuken of badkamer kiezen in toonzalen. De fysieke plaatsbezoeken verlopen natuurlijk anders dan voordien. Elk bezoek aan een kijkwoning of -appartement wordt nauwgezet georganiseerd: enkel op afspraak, met maximaal één koppel tegelijk, ruim voldoende tijd tussen twee bezoeken, deuren blijven zo veel als mogelijk openstaan en deurklinken en sanitair worden ontsmet tussen verschillende bezoeken in. Ter plaatse is het dragen van een mondmasker verplicht voor onze verkopers en zeer aan te bevelen voor klanten. We zijn zeer tevreden dat we, met bijzondere aandacht voor alle veiligheidsmaatregelen, ook deze activiteiten terug ten volle kunnen organiseren.’

Hartelijk dank voor dit gesprek.

MATEXI Gaëtan Hannecart