written by
Alex V

Huren of kopen? De voor en nadelen

Vastgoednieuws Selectie ht 5 min read

Kiezen voor flexibiliteit of een potentiële meerwaarde op langere termijn

Al vele decennia lezen we dat de Vlaming geboren is met een baksteen in de maag. Toch zien we in de recente statistieken een kentering ontstaan waarbij de populariteit om een woning te huren jaar na jaar lijkt toe te nemen. Vooral bij de zogenaamde ‘Generatie Y’ geboren vanaf 1996, liggen de prioriteiten blijkbaar helemaal anders dan bij hun voorgangers, de ‘Millennials’ geboren vanaf 1981. Voor een merendeel van deze ‘Generatie Y’ ligt de focus nu vooral op ‘flexibiliteit’ waardoor ze bewust kiezen om zich minder snel te binden aan een vaste job, een vaste relatie en dus ook een vaste woning.

Uiteraard zijn er naast flexibiliteit nog heel wat andere zaken die meespelen bij de keuze om te huren of te kopen. U zal al snel merken dat zowel huren als kopen elk zijn specifieke voor- en nadelen heeft.

Een woning kopen

Heritage Vastgoed, te koop in Waregem P90 in editie nummer 75

Voordelen

• Dankzij de historisch lage rente, die afhankelijk van uw dossier tussen de 1 en 1,5 procent kan liggen, is het momenteel bijzonder interessant om te investeren in vastgoed. • De potentiële meerwaarde op vastgoed heeft een opwaarts spiraal. De woningprijzen zijn in 2019 met 3,52 procent gestegen, een toename die ruim vier keer groter was dan de inflatie van 0,76%. Er zijn in de toekomst zeker

bepaalde correcties mogelijk maar algemeen blijft de consensus wel dat vastgoed over lange termijn zal blijven stijgen wat vooral een goede zaak is voor de portemonnee van de vastgoedeigenaars. • Investeren in een eigen woning garandeert veel Vlamingen later een appeltje voor de dorst. Heel wat Vlamingen verkopen op latere leeftijd hun woning en realiseren met dat geld een mooie kapitaalaanvulling op hun pensioen.

Nadelen

• U moet een groot deel van uw flexibiliteit opofferen. De aankoop van een eigen

woning is een enorme investering die ook verbonden is met heel wat extra kosten. Kosten die u bij een snelle herverkoop niet zomaar kan recupereren. Dit feit zorgt er dan ook voor dat de aankoop en locatie van uw woning een belangrijke stuk uw toekomstige keuzes zullen bepalen binnen uw job, relatie en gezin. • Als u een eigen woning heeft of een pand verhuurt zal u als eigenaar een hele boel kosten moeten dragen. Er zijn de taksen die u moet betalen, maar daarnaast zullen naarmate de jaren verstrijken ook de onderhoudskosten toenemen. Als eigenaar zal u dan moeten opdraaien voor bijvoorbeeld een nieuwe verwarmingsketel of herstelling van het dak. • Indien u een woning of appartement wil kopen zijn de financieringsvoorwaarden van de banken een stuk strenger geworden. Zo zal u bij uw eigen woning minimum 10 procent en de kosten zoals de registratierechten en notariskosten, zelf moeten financieren met uw eigen spaarcenten. Bij de aankoop van een investeringspand om te verhuren zal u zelfs 20 procent van de aankoopprijs en de kosten moeten financieren.

Een woning huren

Vastgoedkantoor de Fooz, te huur Assenede

Voordelen

• Grootste voordeel bij het huren van een woning is en blijft uw flexibiliteit. U kan uw dromen zonder problemen blijven volgen en bent weinig of niet gebonden binnen uw

toekomstige carrière- of relatieplannen. In veel gevallen is

uw enige échte kost enkel de verhuisfactuur. • U kan een woning of appartement huren met een relatief beperkt budget. Met een waarborg van twee maanden huur hebt u ook, in tegenstelling tot de aankoop van een woning, bijna geen startkapitaal nodig. • De kosten eigen aan het huren van een woning zijn relatief beperkt. Het is immers de eigenaar van het pand die verantwoordelijk is voor de voornaamste kosten in het gebouw. Enkel de verf, gordijnen en de gemeenschappelijke kosten als u in een appartementsgebouw woont, zijn ten laste van de huurder.

Nadelen

• Er is een veelgebruikte uitspraak die stelt dat huren erop neer komt dat u eigenlijk ‘spaart voor een ander’. Er zit zonder twijfel zeker een stuk waarheid in deze stelling want de huurder wordt geen

eigenaar van de woning en betaalt met zijn

maandelijkse huur dus een stuk van de lening af

die de eigenaar van het pand heeft afgesloten.

Toch moeten we deze benadering iets genuanceerder durven bekijken.

Huren = sparen voor een ander … of toch niet ?

Een woning kopen is en blijft een dure aangelegenheid waarbij de eigenaar een behoorlijk eigen spaarvermogen moet ophoesten en dit in combinatie met een lange termijn lening bij de bank. De eigenaar van een woning moet ook nog rekening houden met extra kosten zoals de notaris- en registratiekosten alsook de regelmatig terugkerende onderhoudskosten van het pand. De huurder daarentegen betaalt een vast bedrag per maand, dat wel jaarlijks geïndexeerd wordt, maar op het einde van de rit wel nog steeds een heel stuk voordeliger zal uitkomen dan de maandelijkse last van een afbetaling bij de aankoop van een pand. In deze context zou de huurder dus meer geld per maand kunnen uitsparen. Dat uitgespaarde geld wordt meestal besteed aan meer comfort, luxe of reizen. Maar de huurder kan uiteraard ook kiezen om dat uitgespaarde geld eventueel te beleggen in bijvoorbeeld aandelen op de beurs. Toegegeven op deze moment worden door het Coronavirus de meeste aandelen op de beurzen geconfronteerd met heel wat schommelingen. Niettegenstaande, sinds 2005 tonen de statistieken dat aandelen gemiddeld ongeveer 8 procent per jaar zijn gestegen. In diezelfde periode nam de waarde van huizen in Vlaanderen toe met gemiddeld 3 à 4 procent per jaar. Met deze cijfers kunnen we dus stellen dat een huurder die kiest om zijn uitgespaarde centen integraal te investeren in aandelen, alvast op papier een groter rendement zou genieten dan de eigenaar van een pand. Niemand heeft een glazen bol voor de toekomst maar bovenstaande stelling toont wel aan dat een huurder die bereid is om risico te nemen ook beloond kan worden op langere termijn. Wie finaal in dit voorbeeld het beste af is, zal vooral afhangen van de toekomstige rendementen op aandelen en de prijsevolutie op de vastgoedmarkt.

Conclusie

72 Procent van de Vlamingen heeft een eigen woning. Tot voor kort koos dus bijna 3 op 4 Vlamingen voor de aankoop van een eigen woning. Laatste jaren zien we echter een trendbreuk waarbij vooral jonge Vlamingen eerder een voorkeur hebben om te huren. Dit komt deels door het steeds hoger wordende startkapitaal dat voor veel jongeren financieel een hele uitdaging vormt. Maar ook een bewuste keuze voor meer flexibiliteit is en blijft een doorslaggevende factor om te huren. Een huurder is immers weinig of niet gebonden aan een locatie. Het belangrijkste argument om niet te huren is en blijft het feit dat u nooit eigenaar zult worden van een woning en u dus indirect met uw maandelijkse huur de lening van de eigenaar helpt terug te betalen. Het kopen of huren van een woning blijft dus vooral een persoonlijke keuze die in de eerste plaats zal afhangen van uw eigen prioriteiten.

Huren of kopen