written by
Alex V

Meeneembaarheid registratierechten

Vastgoednieuws Selectie ht H&H news 2 min

een stukje interessanter in laatste jaar van bestaan.

2023 is het laatste jaar waarin kopers de registratierechten voor de aankoop van de gezinswoning kunnen meenemen. Ze worden daarbij voor een keuze gesteld: ofwel kiezen ze voor de meeneembaarheid met de ‘oude’ tarieven, ofwel voor de nieuwe tarieven zonder meeneembaarheid. Dat keuzestelsel wordt afgeschaft op 1 januari 2024. Voor kopers is het goed rekenen geblazen welke optie voor hen fiscaal het voordeligst is. Wie kiest voor de meeneembaarheid mag in 2023 uitgaan van een maximaal voordeel van 14.500 euro i.p.v. 13.000 euro vorig jaar. Die verhoging komt er omwille van de hoge inflatie.

REGISTRATIERECHTEN MEENEMEN MOGELIJK TOT 2024

Op 1 januari 2022 werden de tarieven voor het Vlaams verkooprecht ingrijpend hervormd. De meeneembaarheid werd daarbij afgeschaft om een verlaging van de basistarieven voor de aankoop van de gezinswoning te financieren. Maar, er werd ook een overgangsperiode vastgelegd. Meer bepaald kunnen kopers tot 1 januari 2024 kiezen tussen: Het oude 6%- of 5%-tarief, eventueel met de oude rechtenvermindering (€5.600 of €4.800), EN de meeneembaarheid Het nieuwe 3%- of 1%-tarief, eventueel met de nieuwe rechtenvermindering (€2.800 of €960), ZONDER de meeneembaarheid Uiteraard geldt bij elk van deze tarieven en voordelen dat ze slechts toegepast kunnen worden indien aan de voorwaarden is voldaan.

INDEXATIE

Voor het laatste jaar van haar bestaan bedraagt de meeneembaarheid €14.500, een verhoging met €1.500 tegenover vorig jaar. Die stijging is een belangrijk element voor kopers om mee te nemen in hun rekenwerk.

VOORBEELDEN

We illustreren aan de hand van twee voorbeelden.

1. De aankoop van een enige gezinswoning voor €300.000

Keuzemogelijkheid 1: het 6%-tarief impliceert een totaal van €18.000 verkooprecht, waar €14.500 via de meeneembaarheid van kan afgetrokken worden. Het resterende verschuldigde bedrag is €3.500. Keuzemogelijkheid 2: het 3%-tarief levert een totaal verschuldigd bedrag op van €9.000. De toepassing van de meeneembaarheid is interessanter

2. De aankoop van een enige gezinswoning voor €500.000

Keuzemogelijkheid 1: het 6%-tarief impliceert een totaal van €30.000 verkooprecht, waar €14.500 via de meeneembaarheid van kan afgetrokken worden. Het resterende verschuldigde bedrag is €15.500. Keuzemogelijkheid 2: het 3%-tarief levert een totaal verschuldigd bedrag op van €15.000. De nieuwe tariefstructuur is interessanter.

VOORZICHTIGHEID GEBODEN

Deze rekenvoorbeelden zijn uiteraard een simplificatie. Er zijn immers tal van factoren die meespelen bij de berekening van wat kopers finaal moeten betalen. Denk maar aan beperkingen binnen de meeneembaarheid, voorwaarden verbonden aan gunsttarieven, de rechtenvermindering, … Voorzichtigheid is dus steeds geboden indien je kopers hierover adviseert. Voor een uitgebreide toelichting bij alle voorwaarden, beperkingen, modaliteiten, … kan je terecht in onze syllabus verkooprecht.


Immo-Zone Laarnebaan 48 Heusden - 09 231 75 92 I Zuidlaan, 72 Wetteren - 09 231 75 92 info@immo-zone.be I www.immo-zone.be

registratierechten immo-zone