written by
Alex V

Meer dan 50% van de woningen heeft nood aan een grondige renovatie

Vastgoednieuws Selectie ht H&H news 4 min

Hoe vermijdt u financiële verrassingen tijdens uw renovatieproject?

In Vlaanderen is meer dan de helft van de woningen dringend aan een renovatie toe. Op de vastgoedmarkt is de kans dan ook groot dat u in uw zoektocht naar uw ideale droomwoning tevens enkele oudere panden onder de loep neemt. Bij oudere panden met een EPC-label E en F die een opgelegde renovatieverplichting hebben, is het echter belangrijk om goed voorbereid te zijn. In deze blog geven we enkele nuttige tips die u heel wat onnodige kopzorgen kunnen besparen en ook de waardevastheid van uw toekomstige woning kunnen garanderen.

INTERESSE OM EEN OUDERE WONING TE KOPEN, DOE DAN EERST BEROEP OP DE EXPERTISE VAN EEN ARCHITECT

De markt van de oudere energieverslindende woningen met een ongunstig EPC-label E en F staat sterk onder druk wat resulteert in een neerwaarts prijsspiraal voor dit segment. In deze nieuwe realiteit is het als kandidaat-koper niet altijd eenvoudig om het bos nog door te bomen te zien. De aan - koop van een energieverslindend pand kan zeker een interessante optie zijn op voor - waarde dat u niet te veel betaalt en een duidelijk zicht hebt op de renovatiekosten. Kosten die u met de opgelegde renovatie - verplichting sowieso zal moeten maken om als nieuwe eigenaar, de woning te renoveren tot minstens een label D en dat binnen de vijf jaar na uw aankoop. In deze context is het geen overbodige luxe om, nog voor - dat u een bod uitbrengt, de expertise van een architect in te roepen. Een architect heeft dankzij zijn ervaring een goed beeld op het geheel en is dan ook het best ge - plaatst om een betrouwbare inschatting te geven in het te verwachten renovatiebudget dat u nodig zal hebben.

OOK HET NETWERK VAN PROFESSIONELE BEDRIJVEN RONDOM EEN ARCHITECT IS EEN GROTE MEERWAARDE

Heel wat architecten beschikken over een groot netwerk aan bedrijven rondom zich, gaande van aannemers tot installatiebedrijven in alle takken van de bouwsector. Een architect kan dus snel terugvallen op de bijkomende knowhow van professionele partners. Allerhande bedrijven die u aanvullende offertes kunnen bezorgen die zorgen voor meer zekerheid in het renovatieparcours dat u zal moeten doorlopen. De beperkte kost om voorafgaand uw aankoop, het advies in te winnen van een architect is dus zeker zijn geld waard. In - zichten die u een juist beeld schetsen van de woning met het bijhorende renovatie - budget bieden een pak meer garanties en besparen u van onnodige kopzorgen. Met de info van de architect kan u bovendien ook een correct bod doen op de woning. Ook wanneer u bij de bank een krediet zal vragen is een voorstudie met een architect steeds een groot voordeel. De bank zal immers appreciëren dat u uw huiswerk op voorhand goed gemaakt hebt, wat hun extra vertrouwen zal geven in de financiering van uw vastgoeddroom.

OM DE WAARDE VAN UW WONING TE GARANDEREN MOET U VOLDOENDE VER GAAN IN UW RENOVATIEPLANNEN

De Vlaamse Regering heeft een parcours uitgetekend waarbij de lat voor energetische renovaties gradueel steeds hoger zal gelegd worden. Zo zullen vanaf 2040 alle verkochte woningen verplicht gerenoveerd moeten worden tot een EPC-la - bel A. Het uiteindelijke doel is om alle woningen in Vlaanderen energiezuinig te maken. Concreet hebt u er dus alle voor - deel bij om, wanneer u een oudere woning koopt en renoveert, de lat voldoende hoog te leggen. Enkel renoveren tot de op die moment geldende wettelijke minimum is meestal niet voldoende om op langere ter - mijn de waarde van uw woning te behouden. Weet immers dat binnen 5 à 10 jaar woningen met een EPC-label C en D voor een groot deel ook achterhaald zullen zijn en minder vraag zullen genieten vanuit de vastgoedmarkt.

EEN RENOVATIE VOOR EEN LABEL A KOST MEER, MAAR OP LANGERE TERMIJN IS HET WEL ZIJN GELD WAARD

Veel experts raden aan om onmiddellijk te renoveren naar een label B en bij voorkeur zelfs een label A. Op die manier investeert u in de toekomst en verhoogt u ook de aantrekkelijkheid van uw pand bij een eventuele verkoop later. Weet wel dat er, in de praktijk, budgettair heel wat verschil kan zitten in een renovatieproject met als doel - stelling het behalen van een EPC-label A en B. Voor het grootste deel van de oudere woningen lukt het met een reeks basisingrepen nog vrij goed om tot een label B te komen. Voor een A label en A+ label zal u, in de meeste gevallen, wel een heel stuk verder moeten gaan met soms zeer dure en ingrijpende maatregelen. Panden met een EPC-label A of A+ beschikken meest - al over warmtepompen die met een lagere temperatuur ideaal zijn in combinatie met een vloerverwarming. Zulke renovaties zijn dan ook een stuk complexer en in sommige gevallen technisch niet altijd mogelijk zonder grote breekwerken. Als u echter budgettair en technisch wel in de mogelijkheid bent zal een uiteindelijke renovatie tot een label A of A+ u zeker geen windei - eren leggen. Integendeel, met een label A verankert u definitief de waarde van uw woning en kan u later terugvallen op een veel grotere interesse vanuit de vastgoedmarkt. Als bijkomend voordeel hebt u een lagere energiefactuur wat u uiteraard ook heel wat geld kan besparen.

renovatie