written by
Alex V

Vastgoed De Vos biedt optimale service voor maximale ontzorging

Vastgoednieuws Selectie ht 5 min

Uit de recentste cijfers van de notarisbarometer blijkt dat de enorm sterke dynamiek die we de jongste jaren op de vastgoedmarkt hebben gezien mogelijk toch aan een adempauze toe is. “Dat is best mogelijk”, zegt Bert De Vos, die aan het hoofd staat van Vastgoed De Vos, een kantoor dat in en rond het Meetjesland al veertig jaar een sterke, betrouwbare en betrokken partner is rond alle aspecten van vastgoed. “Maar in alle crisissen waarmee we de jongste decennia zijn geconfronteerd, heeft onroerend goed altijd al bewezen een veilige haven te zijn. Ons advies aan iedereen die van plan is een woning of appartement te kopen, is dan ook om die plannen niet uit te stellen.”

Zuurstof

Wie in het wielergekke Vlaanderen de koers volgt, leert nogal wat woorden en gezegden bij. Zo is VO2max het maximale zuurstofopnamevermogen dat voor renners een belangrijke toetssteen is. Zuurstof is echter niet alleen in de sport en voor onze gezondheid belangrijk. Ook vastgoedmakelaars moeten hun klanten een maximaal volume geven aan zuurstof in de vorm van ontzorging en ondersteuning. En dat is precies wat Vastgoed De Vos al bijna vijfenveertig jaar op een erg succesvolle manier doet. Het kantoor werd in 1978 opgericht door Marc De Vos en zijn zoon Bert nam in 2010 het roer over. “Ontzorging en ondersteuning vertalen zich voor ons in alle aspecten van het vastgoed”, zegt hij. “Die hoogstaande service kunnen wij garanderen door de competenties die wij hebben opgebouwd, zodat verkopers en verhuurders in ons kantoor een echte partner vinden, terwijl wij ook met kopers en huurders een goede band opbouwen. Ook bij de verkoop van nieuwbouwprojecten en in onze rol als rentmeester nemen wij wie met ons in zee gaat alle zorgen uit handen. Dat geeft onze klanten zuurstof en onbeperkte gemoedsrust.”

Tevreden verkopers, kopers, verhuurders en huurders

Een kantoor dat al ruim veertig jaar klanten tot grote tevredenheid bijstaat, kent voor de verkoop en verhuur natuurlijk de knepen van het vak. “Elke geslaagde verkoop begint met een realistische en goed onderbouwde waardebepaling”, legt Bert De Vos uit. “Op die basis kunnen we voortbouwen aan een langdurige relatie en kunnen we via uitgekiende en beproefde communicatie het betrokken vastgoed voorleggen aan een doelgroep van geïnteresseerde klanten. We kunnen op die manier voor de verkoper niet alleen de hoogste haalbare prijs halen, maar ook de koper garanderen dat hij precies het vastgoeddekseltje vindt dat op zijn potje past. We weten immers maar al te goed dat wie vandaag koopt, later ook weer kan verkopen. En als die persoon als koper tevreden was, dan zal die wellicht ook eerst in onze richting kijken als het vastgoed weer te koop wordt aangeboden.” Ook investeerders die hun vastgoed willen verhuren zijn bij Vastgoed De Vos aan het juiste adres. “De huurwetgeving is op zich al een complex kluwen”, stipt Bert De Vos aan. “Bovendien treden daar regelmatig veranderingen in op. Voor wie niet in de materie gespecialiseerd is, is het moeilijk om door de bomen het bos te zien. Wij kunnen echter instaan voor alle administratie en we zorgen voor juridisch sluitende contracten. Bovendien staan we in voor een zeer grondige screening van potentiële huurders, zodat eigenaars op hun twee oren kunnen slapen eens het huurcontract is afgesloten. Administratief, technisch en financieel volgen we de dossiers tot in de puntjes op. Met andere woorden : we nemen verhuurders alle zorgen uit handen. Maar ook huurders kunnen gerust zijn dat eigenaars ook hun verplichtingen nakomen. Ook zij gaan misschien ooit op zoek naar een huis en weten dan dat we een betrouwbare partner zijn.”

Rentmeesterschap zit in de lift

De manier waarop de economie zich sinds de financiële crisis van 2008 heeft ontwikkeld, met een permanent vrij lage rente heeft heel wat mensen met centen naar de vastgoedmarkt gelokt. “Nogal wat investeerders beschikken inderdaad over meerdere eigendommen”, verduidelijkt Bert De Vos,” maar naarmate hun patrimonium groeit, is ook het beheer ervan steeds ingewikkelder. Daarom zit het rentmeesterschap enorm in de lift, want ook dat draait volledig rond ontzorgen.” De term rentmeesterschap dateert nog uit de middeleeuwen. De rentmeesters waren ook toen verantwoordelijk voor alle uitgaven van het kasteel en controleerden de inkomsten en uitgaven. Kortom, ze leidden het leven van hun opdrachtgevers in goede banen. Eigenlijk vervullen rentmeesters vandaag in de vastgoedsector precies dezelfde rol. Hun taak valt eigenlijk het best samen te vatten als “instaan voor het professioneel beheer van de eigendom van hun opdrachtgever.” Eigenaars kunnen op de diensten van de rentmeester een beroep doen voor advies rond subsidies, hulp bij het afsluiten van huurcontracten, het innen van de huren, enzovoort. Daar komt allemaal meer bij kijken, dan men op het eerste zicht zou verwachten. “Wij bieden dan ook verschillende formules van rentmeesterschap aan”, zegt Bert De Vos. “Dat gaat van louter financieel rentmeesterschap tot totaalontzorging met betalings- en rechtsbijstandsgarantie. De eigendommen van onze klanten blijven op die manier in topconditie en de eigenaars moeten er geen vinger naar uitsteken.

Versnelde energietransitie is ingezet

De ontwikkelingen van de laatste weken met de oorlog in Oekraïne hebben ook gevolgen voor de vastgoedmarkt. “De enorme stijging van de energieprijzen heeft iedereen doen beseffen hoe belangrijk de energiezuinigheid van woningen is”, maakt Bert De Vos duidelijk. “Daarom zullen energiezuinige nieuwbouwprojecten ondanks de scherpe stijging van de grondstoffenprijzen ongetwijfeld in de lift blijven zitten. Of ook de rente zal blijven stijgen hangt mee af van de verdere geopolitieke en economische ontwikkelingen, maar de kans dat dit gebeurt is zeker niet onwaarschijnlijk, na de lange periode van lage rentes die we hebben meegemaakt. Ons advies in deze hectische tijden is dan ook dat kandidaat-kopers er goed aan doen niet te lang de kat uit de boom te kijken. Wie nu een energiezuinige nieuwbouwwoning of flat in een nieuwbouwproject koopt, kan daar op heel veel vlakken zijn voordeel mee doen en zal het zich niet beklagen.” Bert De Vos spreekt de woorden met veel passie uit. Een passie die bij het familiebedrijf al jaren draait rond één en hetzelfde doel : zorgen voor tevreden klanten die met hun reclame van mond tot mond ook de toekomst van Vastgoed De Vos veilig stellen.

vastgoed de vos Meetjesland Bert De Vos