written by
Alex V

Vastgoedprijzen blijven verder stijgen

Vastgoednieuws Selectie ht 4 min

Ondanks de doemberichten en tegen de verwachting in van vele waarnemers zijn de vastgoedprijzen tijdens de coronacrisis verder blijven stijgen. Sterker nog, na de lockdown periode heeft de vastgoedmarkt zich vanaf eind mei grotendeels hersteld en is er in bepaalde regio’s zelfs sprake van een ware stormloop, zeker voor nieuwbouwappartementen.

Tot nu toe heeft de coronacrisis alvast geen negatieve invloed gehad op de vastgoedprijzen want huizen en vooral appartementen werden opnieuw een stuk duurder. In Vlaanderen kost een huis nu gemiddeld 295000 euro of 2,8 procent meer dan in 2019. Voor een appartement moet u gemiddeld 246000 euro neertellen of 5,8 procent meer dan in 2019. Uit de cijfers van de notarissen blijkt dat in het eerste semester van 2020 de prijzen voor appartementen het sterkst stegen in vijf jaar. In de periode 2015 tot 2020 steeg de gemiddelde prijs van een appartement zelfs met 19,3 procent. Ook in Wallonië en Brussel zien we dezelfde trend met stijgende vastgoedprijzen.

Een historisch lage rente blijft de vastgoedmarkt aanvuren

We hebben het in de voorbije Home & Trends magazines al enkele keren vermeld en uitvoerig beschreven. De belangrijkste katalysator die de vastgoedmarkt blijft aanvuren is de lage rente. De gemiddelde hypotheekrente in België voor een lening met een looptijd van meer dan 10 jaar zakte onlangs naar 1,52 procent, een historisch dieptepunt. Die lage rente zorgt ervoor dat niet alleen kandidaat-kopers meer kunnen lenen maar daarnaast worden ook een groeiend aantal investeerders aangetrokken op zoek naar een aantrekkelijk rendement. Waar de vastgoedbelegger eind 2019 met het einde van de woonbonus in zicht, niet mee deed aan de rush op vastgoed speelt die belegger in 2020 wel een cruciale rol. Het is immers vooral de grote vraag vanuit deze investeerders die de vastgoedprijzen momenteel verder doen stijgen.

Investeerders zijn vooral op zoek naar zekerheid

Investeerders worden momenteel geconfronteerd met onzekere en onaantrekkelijke rendementen op alternatieve beleggingen. De extreem lage rente op obligaties door het gevoerde ECB-beleid (Europees Centrale Bank) en de hoge volatiliteit op de aandelenmarkten zorgen ervoor dat een groot aantal investeerders vastgoed beschouwen als enige veilige haven in deze uitzonderlijke coronatijden.

© VERSLUYS One Baelskaai _

Nieuwbouwappartementen zijn populair

Door ons verouderende woonpatrimonium is bij heel wat projectontwikkelaars de focus verschoven naar nieuwbouwappartementen. Anno 2020 kan je hierdoor in heel Vlaanderen een uitgebreid aanbod van moderne nieuwbouwappartementen terugvinden. In de meeste gevallen is nieuwbouw duurder vergeleken met bestaande en oudere panden. Deze nieuwbouwpanden zijn immers gebouwd conform de strenge energienormen en staan ook synoniem voor een hoogstaander wooncomfort. Bovendien vallen deze nieuwbouwpanden ook onder de 10-jari-ge aansprakelijkheid van de aannemer waardoor de eigenaar de eerste tien jaar gespaard zal blijven van hoge kosten. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat investeerders doorgaans kiezen voor een nieuwbouwappartement om vervolgens te verhuren. Naast de investeerders worden nieuwbouwappartementen ook gekocht door een ouder kapitaalkrachtig publiek die veelal bewust kiest om hun villa met tuin in te ruilen voor een compact en nieuwbouw luxe appartement. Zowel investeerders als een ouder publiek hebben vaak een ruimer budget dan jonge startende gezinnen. Dit is ongetwijfeld ook een belangrijke reden waarom nieuwbouwappartementen de voorbije jaren een opwaartse prijsdruk genieten.


“Ook in coronatijd is het algemeen vertrouwen in de vastgoedmarkt groot en beschouwen heel wat mensen vastgoed als enige veilige haven.”


Meer dan zomaar een inhaalbeweging

Signalen vanuit de vastgoedmarkt geven aan dat de maanden juli en augustus absolute topmaanden worden voor de verkoop van appartementen en huizen. Doordat er in de maanden april en mei met de lockdown quasi geen activiteit mogelijk was, is dit succes in deze zomermaanden zonder twijfel een deel het resultaat van een inhaalbeweging. Los van deze inhaalbeweging blijft in deze coronatijd het algemeen vertrouwen in de vastgoedmarkt bijzonder groot. Door de toegenomen vraag naar woningen en appartementen zijn de prijzen immers verder blijven stijgen.

Evolutie in het najaar zal ook afhangen van ondersteunende factoren

Uiteraard moeten we door de corona pandemie blijven rekening houden met een onzeker najaar. Toch is nu reeds de consensus dat heel wat sectoren in onze economie minder hard getroffen zullen worden dan verwacht. Heel wat economen kijken dan ook met een iets positievere outlook naar de toekomst gesteund door het feit dat onze overheden en centrale banken beslist hebben om een groot deel van de klap op te vangen. Als de economische crisis minder diep zal snijden dan verwacht zal ook het vertrouwen bij de particulieren opnieuw groeien. Particulieren zijn gevoelig voor een lage rente, maar gaan uiteraard ook hun gedrag beïnvloeden afhankelijk van de zekerheid of onzekerheid over hun job. Indien de werkloosheid lager zal uitvallen dan verwacht dan zal dit ook een positief effect hebben op het aantal vastgoedtransacties en de prijzen.

Conclusie:

Zijn de vastgoedprijzen immuun aan de corona crisis ?

Het is momenteel nog iets te vroeg om te concluderen welke impact de huidige corona crisis uiteindelijk zal hebben op de vastgoedprijzen. Tijdens de lockdown-maanden april en mei voorspelden heel wat waarnemers een daling van de vastgoedprijzen. Ondertussen weten we dat de vraag naar vastgoed alleen maar is toegenomen en de prijzen zijn gestegen. De historisch lage rente is en blijft de belangrijkste reden waarom heel wat mensen blijven investeren in vastgoed. Vastgoed is immers een tastbare investering en heeft al vele tientallen jaren bewezen grotendeels crisisbestendig te zijn. Indien de coronacrisis een economische depressie veroorzaakt met stijgende werkloosheidscijfers zal dit onvermijdelijk ook een invloed hebben op de vastgoedmarkt. Desondanks dat bepaalde sectoren zoals toerisme en de evenementensector bijzonder zwaar getroffen worden zien economen toch ook hoopvolle signalen. Heel wat bedrijven blijken immers toch beter te presteren dan aanvankelijk gedacht. Uiteraard spelen hier ook de overheden en centrale banken een belangrijke rol door de enorme financiële buffers die ze opgezet hebben om de zwaarste economische klappen te absorberen. De vooruitzichten zijn dan ook eerder positief gekleurd mede dankzij een groeiend consumentenvertrouwen. Afgaande op deze feiten lijkt het dan ook dat vastgoed eerder versterkt uit deze corona crisis zal komen waarbij het cliché van ‘de Belg met zijn aangeboren baksteen in de maag’ uiteindelijk weer de overhand zal nemen.

Vastgoedprijzen vastgoedmarkt nieuwbouwappartementen lage rente investeerders projectontwikkelaars