written by
Alex V

Verhuren met BTW of niet? Voor en nadelen

Vastgoednieuws Selectie ht 3 min read

Sinds 1 januari 2019 hebt u inderdaad de keuze om als verhuurder al of niet BTW te heffen op de huurprijs. Voorwaarde: het moet gaan om een professioneel gebruikt gebouw én het moet gaan om een na 1 oktober 2018 nieuw gebouw of een deel ervan. Gaat het om overeenkomsten tot terbeschikkingstelling van ruimtes voor het opslaan van goederen, dan geldt deze voorwaarde niet voor de optionele BTW-heffi ng. Bovendien moeten zowel de huurder als de verhuurder instemmen met de BTW-heffi ng. De verhuur met BTW is dus een optionele keuze. Als verhuurder moet u met de huurder de BTW-optie lichten, door het vervullen van een aantal formaliteiten die zijn vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Vervult u die niet, dan is de huurprijs niet aan BTW onderworpen. Dit zijn de voordelen van verhuren met BTW 1.Het grote voordeel is dat u als verhuurder de BTW die u hebt betaald op de bouw of de werken aan het gebouw kunt aftrekken. Dat geldt voor handelingen waarvoor de BTW opeisbaar is geworden, ten vroegste op 1 oktober 2018.

2. De BTW die u aftrekt, mag ook hoger zijn dan de BTW die u heft op de huurprijs.

3. Tegelijk kan de professionele huurder de aangerekende BTW in aftrek brengen via zijn BTW-aangifte, zodat het voor hem of haar een vestzak-broekzakoperatie is.

4. Ook de eventuele bijkomende kosten en lasten voor de huurder vallen onder de BTW-heffing, zoals nutsvoorzieningen en verzekeringen.

De nadelen voor de verhuurder

1. De optie geldt voor de gehele duurtijd van de overeenkomst.

2. Er is een herzieningstermijn van 25 jaar in plaats van 15 jaar voor de aftrekbare BTW. Welke formaliteiten moet u vervullen? Wie wil verhuren met BTW, moet samen met zijn huurder dat expliciet vermelden in zijn huurcontract. Als alternatief kan dit ook gebeuren met een afzonderlijke bijlage aan het contract. In beide gevallen moet u verplicht de nodige informatie vermelden, zoals de naam, het adres en het BTW-nummer van verhuurder en huurder, en een expliciete vermelding dat huurder en verhuurder willen dat de huur onder het normale BTW-tarief valt. In het huurcontract moet ook staan dat de huurder de verhuurder schriftelijk moet informeren als hij niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de optionele BTW-heffi ng, en dat u als verhuurder dan het recht hebt om de huurovereenkomst op te zeggen.

Dat is het geval als de huurder bijvoorbeeld het gebouw privé gaat gebruiken, of niet meer BTW-plichtig is. De optie om BTW toe te passen begint op de datum waarop het huurcontract ingaat. De BTW-heffing moet over een periode van 25 jaar gebeuren om van de volledige BTW-aftrek te kunnen genieten.

Maak zélf de juiste keuze De specialisten van Multum Accountants kunnen u raad geven bij elke beslissing die u neemt over uw privé- of bedrijfsvermogen. Samen met u zoeken we uit wat voor u de beste optie is.

Contacteer ons voor een gesprek via info@multum.be of via 0 9/367.93.27.

Hebt u zelf een vastgoedvraag? Stuur ze naar info@multum.be


Elke zelfstandige heeft nood aan een alerte accountant

  • • boekhouding en belastingaangifte
  • • fiscaliteit
  • • successieplanning
  • • hulp bij de aankoop van een tweede verblijf
  • • familiale planning en vermogensoverdracht

Multum Accountants is een gerenommeerd accountantskantoor dat een brede waaier aan diensten en expertise biedt voor elke ondernemer.

Onze 30 gespecialiseerde medewerkers staan klaar om u advies op maat te geven. Professioneel én persoonlijk. Samen met ons netwerk van kennisspecialisten (bedrijfsrevisoren, advocaten en notarissen) groeien we mee met uw fiscale noden.

Zo kunt u op beide oren slapen, en al uw energie stoppen in wat het allerbelangrijkste is: het runnen van uw zaak.

Ontdek wat we voor ú kunnen betekenen.

Bel of mail en kom langs voor een koffie: 09/367.93.27 en info@multum.be

Brusselsesteenweg 415 9230 Wetteren www.multum.be

Multum Danny De Winter VASTGOEDADVIES Multum Accountants