written by
Alex V

Vraag onroerende voorheffing terug als uw appartement leeg staat

Vastgoednieuws 2 min read

Het appartement dat ik verhuur heeft drie maanden leeggestaan. Klopt het dat ik een vermindering kan krijgen van het kadastraal inkomen en dus van de onroerende voorheffi ng die ik moet betalen?

Voor een natuurlijk persoon vormt het kadastraal inkomen van een onroerend goed de basis voor de berekening van het belastbaar inkomen. De werkelijk ontvangen huurgelden spelen daarbij geen rol. Dat betekent dus dat als uw woning een tijdje niet verhuurd is en u geen inkomsten hebt ontvangen, er toch een belastbaar inkomen is. Als verhuurder is het wel mogelijk om een proportionele vermindering van het kadastraal inkomen aan te vragen. Die hangt af van van de duur en de omvang van de onproductiviteit of van het verlies, of van het ontbreken van het genot van inkomsten.

In welke gevallen kan het?

• Als een niet-gemeubeld onroerend goed in de loop van het jaar gedurende ten minste 90 dagen buiten de wil van de eigenaar niet werd betrokken en volstrekt geen inkomsten heeft opgebracht. • Als het onroerend goed volledig is vernield. • Als het onroerend goed gedeeltelijk is vernield, op voorwaarde dat de vernieling een vermindering van ten minste 25% van het kadastraal inkomen tot gevolg heeft. Belangrijk is dus dat de onproductiviteit te wijten is aan omstandigheden buiten de wil van de eigenaar (art. 15 WIB) Pas dan levert een proportionele vermindering van het K.I. een evenwaardige vermindering van de verschuldigde onroerende voorheffing op.

Hoe doe ik het?

Als belastingplichtige moet u de vermindering van de onroerende voorheffing waarop u aan spraak kan maken aanvragen met een schriftelijk of elektronisch bezwaarschrift. Dat moet uiterlijk binnen de 3 maanden vanaf de opmaakdatum van het aanslagbiljet Onroerende Voorheffing ingediend worden bij de gewestelijk directeur.

Maak gebruik van alle verminderingen

Goed om weten: in het Vlaamse Gewest gelden ook nog andere verminderingen en vrijstellingen van onroerende voorheffing. • Een vermindering voor een energiezuinige nieuwbouwwoning, of een aanzienlijke energetische vernieuwbouw in functie van het E-peil van de woning. De vermindering bedraagt 20% tot 100% gedurende een periode van 5 of 10 jaar (art. 2.1.5.0.1 §2 VCF). • Een vermindering voor een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor (SVK). • Een vrijstelling van de OV voor een periode van 5 jaar voor een onroerend goed gebruikt voor een kleinhandelsactiviteit gelegen in een winkelarm gebied. • Een vrijstelling van de OV voor een periode van 5 jaar voor een onroerend goed gelegen in een kernwinkelgebied waarvan minstens de benedenverdieping wordt gebruikt voor een kleinhandelsactiviteit die gedeeltelijk (bijv 1ste verdieping ) wordt verbouwd tot een woning. • Een vrijstelling van OV voor onroerende goederen opgenomen in een inventaris van ongeschikte of onbewoonbare woningen of een inventaris van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten, die worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Multum-expert Danny De Winter

Elke zelfstandige heeft nood aan een alerte accountant

• boekhouding en belastingaangifte • fiscaliteit • successieplanning • hulp bij de aankoop van een tweede verblijf • familiale planning en vermogensoverdracht

Multum Accountants is een gerenommeerd accountants- kantoor dat een brede waaier aan diensten en expertise biedt voor elke ondernemer.

Onze 30 gespecialiseerde medewerkers staan klaar om u advies op maat te geven. Professioneel én persoonlijk. Samen met ons netwerk van kennisspecialisten (bedrijfsrevisoren, advocaten en notarissen) groeien we mee met uw fiscale noden.

Zo kunt u op beide oren slapen, en al uw energie stoppen in wat het allerbelangrijkste is: het runnen van uw zaak.

Accountants kan u de juiste raad geven bij elke beslissing die u neemt over uw privé- of bedrijfsvermogen. Contacteer ons voor een gesprek via info@multum.be of via 09/367.93.27.

Multum Danny De Winter VASTGOEDADVIES Multum Accountants onroerende voorheffi ng