written by
Alex V

Wat (ver)bouwers moeten weten

H&H news ed Latem 2022 2 min

De bouwheer sluit een aannemingsovereenkomst af met een aannemer/aannemingsbedrijf. Deze aannemingsovereenkomst is zéér belangrijk. Ze bepaalt, onder andere, welke werken moeten worden uitgevoerd, tegen welke prijs en binnen welke uitvoeringstermijnen. Hierbij moet u letten op verschillende punten:

Prijs

Een aannemingsovereenkomst kan gesloten worden tegen een absoluut vaste aannemingssom (absoluut forfait), of tegen een relatief vaste aannemingssom (relatief forfait) of volgens een prijslijst (bestek) of werken uitgevoerd tegen prijzen in regie. In geval van een absoluut forfait wordt de vaste totaalprijs vooraf vastgesteld voor een welomschreven werk. Deze prijs zal enkel gewijzigd kunnen worden met uw toestemming en die van de aannemer.

Bij een relatief forfait zal de basisprijs verminderd of vermeerderd worden naargelang de wijzigingen die u eventueel aan de werken aanbrengt. Kiest u voor een opdracht volgens prijslijst of bestek, dan is de eindprijs niet vooraf bekend want de hoeveelheden zijn niet precies bepaald. De totaalprijs zal worden berekend na uitvoering en opmeting van de werken, door de eenheidsprijzen toe te passen op de werkelijk gebruikte hoeveelheden. De aannemingsovereenkomst in regie is de opdracht waarbij de prijs vastgelegd wordt bij het voltooien van de werken, afhankelijk van de gepresteerde tijd en de geplaatste materialen. De eenheidsprijs en het uurloon zijn vooraf bekend.

Uitvoeringstermijn

In de aannemingsovereenkomst wordt doorgaans een uitvoeringstermijn afgesproken. De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in kalenderof in werkdagen. Wordt de termijn uitgedrukt in kalenderdagen, dan wordt rekening gehouden met alle dagen.

Als de termijn in werkdagen wordt vastgesteld, komen enkel de dagen waarop kon gewerkt worden in aanmerking: de weekends, feestdagen, dagen jaarlijkse vakantie, compensatie-verlofdagen en dagen waarop niet gewerkt kon worden wegens weerverlet of de gevolgen daarvan worden dus niet meegerekend en de termijn wordt dienovereenkomstig verlengd.

Als in de overeenkomst geen enkele termijn wordt bepaald, dan moeten de werken binnen een “redelijke termijn” worden uitgevoerd, rekening houdend met de aard, de omvang van de werken en de omstandigheden waarin ze worden uitgevoerd.

Oplevering van de werken

Als bouwheer moet u overgaan tot de oplevering van de werken wanneer deze beëindigd zijn. Uw architect kan u eventueel bijstaan. De oplevering van de werken mag uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn. Een uitdrukkelijke oplevering is een procesverbaal ondertekend door de partijen. In dit document erkennen zij dat de werken voltooid zijn en in overeenstemming met wat voorzien was (plannen, bestek). Bij een stilzwijgende oplevering tonen bepaalde elementen aan dat de werken zijn aanvaard (zoals: de betaling van alle werken of het betrekken van het goed zonder opmerkingen te maken). Doorgaans verloopt de oplevering in twee fasen: de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering, maar het is mogelijk maar één fase in de overeenkomst te voorzien.

bouwers