written by
Alex V

Zo geeft u een vakantiewoning in Spanje aan

Vastgoednieuws 3 min read

Wij zijn eigenaar van een vakantiewoning in Spanje. De woning wordt niet verhuurd, enkel door ons gebruikt. Maar hoe moet ik ze op mijn Belgische belastingaangifte aangeven? Er is toch ook een dubbel belastingbedrag, zodat ik geen tweemaal belastingen hoef te betalen?

Vastgoed in het buitenland, verhuurd of niet, vraagt een specifieke aanpak. Daarbij kan een accountant u fiscaal behulpzaam zijn. Elk land heeft zijn specifieke regels, en voor Spanje is dat niet anders.

Zo werkt het

Als Belgische Rijksinwoner bent u in België belastbaar op uw wereldwijd inkomen (art.5 WIB), bijgevolg dus ook op de inkomsten uit een Spaans vakantieverblijf. *Als u uw vakantieverblijf verhuurt, moet u de brutohuur aangeven. Zeg maar: de huurprijs die u hiervoor aanrekent en ontvangt, verminderd met de buitenlandse belasting die u betaalt. *Verhuurt u uw vakantiewoning niet, dan moet u toch de brutohuurwaarde aangeven. Dat is de gemiddelde jaarlijkse bruto huuropbrengst die u zou kunnen krijgen als u het goed zou verhuren tijdens het belastbaar tijdperk, volgens de gebruiken van het land en de ligging van de goederen en na aftrek van de buitenlandse belasting op het onroerend goed (Com.IB. nr. 13/8 ).

Zo doet u het

In België wordt een niet-verhuurd onroerend goed belast via het kadastraal inkomen, niet via de brutohuurwaarde. Maar omdat een niet-verhuurd onroerend goed op een verschillende manier belast wordt indien het al dan niet gelegen is in België, dan wel in het buitenland, is België in 2012 door de Europese Commissie op de vingers getikt. In 2014 is ons land zelfs door het Europees Hof van Justitie veroordeeld, omdat de vaststelling van het belastbaar inkomen verschillend is naargelang de plaats waar het onroerend goed gevestigd is. Dit is in strijd is met het vrije verkeer van kapitaal binnen de EU (Europees Hof van Justitie, 11 september 2014). Resultaat: de Belgische administratie heeft haar standpunt met betrekking tot ‘huurwaarde’ dan ook moeten aanpassen en verduidelijken. (Circulaire AAFisc nr. 22/2016 van 29 juni 2016.).

Concreet

Volgens de administratie kan de huurwaarde voor Spanje als volgt berekend worden: *‘valor catastral’ x 2% (als de kadastrale waarde meer dan tien jaar geleden werd vastgesteld), verminderd met de ‘Impuesto sobre los Bienes Inmeubles’ of IBI, de Spaanse onroerende voorheffing die u al betaalde. ‘Valor catastral’ is de forfaitaire waarde van het volledige onroerend goed. Het verschil tussen deze twee bedragen geeft u aan naast vak 1130 in de personenbelasting.

*‘valor catastral’ x 1,1% (als de kadastrale waarde in de laatste 10 jaar werd vastgesteld of in het belastbaar tijdperk), verminderd met de ‘impuesto sobre los Bienes Immeubles’ of IBI, de Spaanse onroerende voorheffing die u al betaalde. Het verschil geeft u aan naast vak 1130 in de personenbelasting.

Omdat België een dubbel belastingverdrag heeft afgesloten met Spanje ter vermijding van dubbele belasting, is er een 100% evenredige vermindering op de evenredige belasting. Belangrijk: andere plaatselijke Spaanse belastingen zoals bijvoorbeeld een lokale belasting op afval mag u niet in mindering brengen van de brutohuurwaarde.

Multum-expert Danny De Winter

Elke zelfstandige heeft nood aan een alerte accountant

  • • boekhouding en belastingaangifte
  • • fiscaliteit
  • • successieplanning
  • • hulp bij de aankoop van een tweede verblijf
  • • familiale planning en vermogensoverdracht

Multum Accountants is een gerenommeerd accountantskantoor dat een brede waaier aan diensten en expertise biedt voor elke ondernemer.

Onze 30 gespecialiseerde medewerkers staan klaar om u advies op maat te geven. Professioneel én persoonlijk. Samen met ons netwerk van kennisspecialisten (bedrijfsrevisoren, advocaten en notarissen) groeien we mee met uw fiscale noden.

Zo kunt u op beide oren slapen, en al uw energie stoppen in wat het allerbelangrijkste is: het runnen van uw zaak.

Ontdek wat we voor ú kunnen betekenen.

Bel of mail en kom langs voor een koffie: 09/367.93.27 en info@multum.be

Brusselsesteenweg 415 9230 Wetteren www.multum.be

Multum Danny De Winter Multum Accountants VASTGOEDADVIES vakantiewoning in Spanje