written by
Alex V

Stormloop op nieuwbouw

Vastgoednieuws Selectie ht 4 min

Door de groeiende vraag naar nieuwbouw dreigt er in bepaalde regio’s een tekort.

© Elbeko

Net zoals in Nederland is het niet ondenkbaar dat ook in België langzaam maar zeker een tekort aan nieuwbouw woningen en appartementen dreigt. Over het hele grondgebied gezien geldt er in België op deze moment nog geen algemeen tekort, maar in de grote steden zoals Antwerpen, Gent en Brussel is er wel reeds sprake van een tekort aan nieuwbouw.

De vraag naar nieuwbouw in deze steden is de voorbije jaren sterker gegroeid dan het effectieve aanbod. Door de grote vraag en het beperkte aanbod schieten in bepaalde randgemeenten van de stad de vastgoedprijzen pijlsnel de hoogte in. Vooral voor nieuwbouwappartementen is er in bepaalde regio’s al sprake van een schaarste. Reeds midden vorig jaar trok de vastgoedsector aan de alarmbel. België moet in sneltempo zijn sterk verouderd woonpatrimonium vervangen wil het zijn vooropgestelde klimaatdoelstellingen halen.

Vastgoedsector wil vooruit, maar stoot op steeds meer muren

De vastgoedsector is vragende partij om een versnelling hoger te schakelen maar wordt geconfronteerd met verschillende uitdagingen. Enerzijds loopt de wachttijd voor het verkrijgen van een vergunning steeds hoger op. Door de beperkingen opgelegd wegens de corona pandemie draaien bepaalde administraties met een beperkte bezetting waardoor er soms onverwachte en bijkomende vertragingen optreden. Anderzijds moet de vastgoedsector ook steeds meer rekening houden met een groeiend aantal regels waardoor het opmaken van een voorbereidend bouwdossier steeds uitgebreider en complexer wordt.


“ Indien het oude woonpatrimonium aan het huidige trage tempo zal vervangen worden zal België nog honderd jaar nodig hebben om zijn opgelegde klimaatdoelstellingen te halen.”


© Loyd Baarle-Drongen

Bijna 40 procent van de Belgische woningen werd gebouwd kort na de Tweede Wereldoorlog

Met een gemiddelde leeftijd van meer dan 50 jaar behoren de Belgische woningen tot de oudste van Europa. Bijna 40 procent van onze woningen werd gebouwd kort naar de Tweede Wereldoorlog. Vandaag behalen die oudere panden een gemiddelde energiescore van D, E of nog lager. De vastgelegde klimaatdoelstellingen zijn nochtans duidelijk. Tegen 2050 moet elke woning in België een energiescore A+, A of B behalen. Indien het oude woonpatrimonium aan dit huidige trage tempo zal vervangen worden zal België nog meer dan honderd jaar nodig hebben om zijn opgelegde klimaatdoelstellingen te halen. Ondanks de ronkende verklaringen van onze politieke partijen en hun steile ambities zal die deadline van 2050 met de huidige gang van zaken nooit gehaald worden. Naast de bijzonder slechte energiescore van deze oude panden zijn er uiteraard ook nog andere problemen die opduiken zoals lekkende daken, vochtige muren, rottend raamwerk en elektriciteitsproblemen.


”Sommige oude panden kunnen mits een beperkte renovatie nog energieconform gemaakt worden. De realiteit is echter dat de renovatiekost bij heel wat oude en versleten panden niet meer gerechtvaardigd is.”


Nieuwbouw is duurzaam, biedt een hoger wooncomfort en draagt bij aan een groener milieu

Vooral in stads- en dorpskernen is nieuwbouw op een doordachte manier ingebreid en ontsloten door openbaar vervoer. Nieuwbouw-projecten beschikken over voorzieningen voor elektrische fietsen en wagens waardoor ze functioneren als een perfecte ambassadeur van een circulaire economie. Door het gebruik van duurzame technieken belast nieuwbouw het milieu minder en heeft het een beperkte CO2 uitstoot. Sommige oude panden kunnen mits een beperkte renovatie nog energieconform gemaakt worden. De realiteit is echter dat de renovatiekost bij heel wat oude en versleten panden niet meer gerechtvaardigd is. Zelfs na een dure en uitgebreide renovatie zal het gerenoveerde pand bijna nooit dezelfde energienormen en hoogstaand wooncomfort kunnen behalen dan een modern nieuwbouwpand.

© Immobel Lalys Astene

Nieuwe stimulansen en een krachtdadig perspectief vanuit de overheid zullen nodig zijn om de steeds groter wordende vraag naar nieuwbouw woningen en appartementen op te vangen.


Een wijzigende demografie zal de vraag naar extra nieuwbouw woningen nog sterk aanwakkeren

Er zijn heel wat factoren die de stormloop naar nieuwbouw vastgoed beïnvloeden. De wijzigende demografie van de Belgische bevolking is alvast een cruciale factor die veelal onderbelicht blijft. De Belgische bevolking zal, een deel door immigratie, de komende 20 jaar nog sterk toenemen. Al deze bijkomende inwoners hebben uiteraard ook een woning nodig en zullen vooral in onze kernsteden de vraag naar nieuwbouw vastgoed nog sterk de hoogte injagen. In deze wijzigende demografie speelt daarnaast ook de vergrijzing van de bevolking een belangrijke rol. De toenemende vergrijzing zal immers zorgen voor een stijgende groep van kapitaalkrachtige ouderen op zoek naar een compact nieuwbouwappartement. In onze huidige maatschappij zullen gewijzigde en soms tijdelijke gezinsvormen meer en meer de norm worden. Het typische standaard gezinstraject zal verdwijnen en meer en meer mensen zullen gedurende hun leven nieuwe relaties aangaan met bijvoorbeeld een partner die al kinderen heeft. Nieuw samengestelde gezinnen hebben nu reeds een enorme impact op de vastgoedmarkt waarbij vooral 2-slaapkamer nieuwbouwappartementen bijzonder gegeerd zijn.

Conclusie:

Ongeacht de corona crisis zit de vraag naar nieuwbouw woningen en appartementen sterk in de lift. De vraag is zelfs zó groot dat er in sommige steden reeds sprake is van een schaarste op de nieuwbouw vastgoedmarkt. De vastgoedsector is klaar om een tandje bij te steken maar wordt gehinderd door langere vergunningswachttijden en een steeds complexer wordende wetgeving en reglementering. Met een gemiddelde leeftijd van meer dan 50 jaar behoren de Belgische woningen tot de oudste van Europa waardoor één en ander in een stroomversnelling zal moeten komen om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen in 2050 te halen. Het vervangen van oude panden door moderne nieuwbouw zal niet alleen bijdragen tot een hogere energiebesparing maar bovendien ook het algemeen wooncomfort op de Belgische vastgoedmarkt gevoelig verbeteren. Een bijkomende factor die de vraag naar nieuwbouw nog verder zal aanwakkeren is de wijzigende demografie met een sterke bevolkingsgroei, een opkomende vergrijzing en de nieuwe realiteit van samengestelde gezinnen. Deze demografische wijzigingen zullen de komende jaren een enorme impact hebben op de vraag naar bijkomende nieuwbouw. Het is dus alle hens aan dek voor onze overheden om dringend één en ander bij te sturen. Nieuwe stimulansen en een krachtdadig perspectief voor nieuwbouw zullen nodig zijn zodat de vastgoedsector een snel en doortastend antwoord kan bieden op de steeds groter wordende vraag naar nieuwbouw woningen en appartementen.

nieuwbouw klimaatdoelstellingen woonpatrimonium vastgoedsector Elbeko Loyd Immobel energieconform renovatiekost